Rijnbrink publiceert inspiratiegids over programma’s over thema ‘democratie’

Rijnbrink heeft met het oog op de naderende verkiezingen samen met Gelderse en Overijsselse bibliotheken een inspiratiegids ontwikkeld waarin aan de hand van ruim dertig voorbeelden van bestaande en nieuwe programmering wordt duidelijk gemaakt hoe bibliotheken iets kunnen doen met het thema ‘democratie’.

Rijnbrink stelt bij wijze van toelichting: ‘De landelijke verkiezingen komen er weer aan en meer dan ooit is onze Democratie en alles wat daarmee samenhangt in de actualiteit. De rode draad: we hebben allemaal behoefte aan betrouwbare informatie en plekken voor dialoog en uitwisseling. Juist de Bibliotheek, als huiskamer van stad of dorp, is een geschikte plek om daar samen met burgers invulling aan te geven. Maar hoe en waar begin je?’ 

De inspiratiegids (pdf) biedt ruim dertig voorbeelden van programmering, activiteiten en partners rondom het thema ‘democratie’, zoals gezien in bibliotheken en daarbuiten. Online sessies met bibliotheken vormden de basis. De voorbeelden zijn ondergebracht in hoofdstukjes met als titels onder andere ‘Gebruik de collectie’, ‘Landelijke en lokale politiek’, ‘Huiskamer van de dialoog’,  ‘Andere en nieuwe vormen van democratie’ en ‘Met, voor en door de burger’.

Rijnbrink noemt de inspiratiegids de eerste stap om met het thema ‘democratie’ aan de slag te gaan. In 2021 wordt hieraan een vervolg gegeven door in co-creatie met bibliotheken en diverse partners van buiten de branche een reeks werkateliers op te zetten waarin theorie en praktijk samengebracht worden en inspirerende voorbeelden onder de aandacht worden gebracht.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten