Sluiting dreigt voor vier Amsterdamse bibliotheken vanwege bezuiniging

Bibliotheek Linnaeusstraat, een van de bedreigde vestigingen

Vanwege de onlangs door de gemeente Amsterdam aangekondigde bezuiniging van 1,5 miljoen euro zal de OBA met ingang van 2023 mogelijk vier wijkvestigingen moeten sluiten. Zeven Amsterdamse bibliotheken staan op de gevarenlijst.

De gemeente Amsterdam kondigde in haar op 22 oktober gepresenteerde conceptbegroting 2021 een bezuiniging van 1,5 miljoen euro aan voor de OBA. Volgens OBA-directeur Martin Berendse zullen vier van de kleinere wijkvestigingen moeten sluiten als de bezuiniging doorgaat, zo meldt AT5. Daarvoor komen zeven locaties in aanmerking: de vrij nieuwe bibliotheek in de Van der Pekbuurt in Noord, die in Bos en Lommer of de Spaarndammerbuurt in West, OBA Geuzenveld in Nieuw-West, het Olympisch Kwartier in Zuid en de vestiging Linnaeusstraat of IJburg in Oost. Elke vestiging heeft volgens de OBA een werkgebied van ongeveer 30.000 inwoners, die daardoor een bibliotheekvoorziening in hun directe omgeving zullen moeten missen.

OBA-directeur Martin Berendse geeft tegenover Het Parool aan alles in het werk te stellen om de sluitingen te voorkomen, bijvoorbeeld door te kijken naar samenwerkingen met buurthuizen. ‘Maar om zo’n groot bedrag in 2023 te kunnen halen, zouden al voor 1 januari 2021 een aantal huurcontracten moeten worden stopgezet.’ Berendse wijst op het feit dat de OBA de afgelopen jaren al miljoenen heeft bezuinigd en verwees tijdens zijn presentatie tijdens de vergadering van de raadscommissie naar een gemeentelijke notitie waaruit blijkt dat de OBA in vergelijking met de bibliotheken in de andere G4-steden al minder subsidie ontvangt per inwoner, terwijl de stad enorm groeit. 

Wellicht is er voor de OBA nog enige hoop. Tijdens de behandeling van de begroting in de raad op 11 november reageerden veel partijen geschrokken op de mogelijke sluitingen en verzochten cultuurwethouder Touria Meliani samen met de OBA te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn dan de vestigingen te sluiten.

Toch ziet Berendse het somber in, aldus Het Parool. ‘In de afgelopen tien jaar is er al veel bezuinigd op cultuur, en de ervaring leert dat dit soort bezuinigingen nooit worden teruggedraaid.’

Overigens werd Berendse tijdens de commissievergadering ook nog bevraagd over recente berichtgeving van AT5 waaruit blijkt dat er onder medewerkers van de OBA onrust heerst over de op handen zijnde reorganisatie vanwege de bezuiniging die de OBA wil doorvoeren met het oog op gederfde inkomsten door de coronacrisis. De zorgen van het personeel hebben onder andere te maken met het feit dat medewerkers nu moeten solliciteren op functies die in hoge mate lijken op het werk dat ze vaak al jaren doen. Berendse bevestigde dat er van het totale aantal fte ongeveer 10 procent geschrapt zal worden (van 240 fte naar 220 fte). Omdat intern de werkzaamheden op bepaalde onderdelen anders ingericht worden, betekent dat inderdaad dat er van medewerkers gevraagd wordt om te solliciteren op nieuwe functies. Dat levert een fors debat op tussen enerzijds OR en vakbonden en anderzijds de OBA-directie. Maar gegeven de uitholling van de OBA-budgetten kan het niet anders dan dat het werk op een nieuwe manier georganiseerd moet worden, aldus Berendse, en daar komt de mogelijke nieuwe bezuiniging van 1,5 miljoen vanaf 2023 dan nog bovenop.

De komende weken gaat het Amsterdamse bestuur met de OBA in gesprek over de bezuiniging en de mogelijke sluiting van vestigingen. Op 2 december moet meer duidelijk worden, wanneer het tweede deel van de commissievergadering plaatsvindt.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten