SPN krijgt nieuwe voorzitter

Het bestuur van SPN heeft Frans Bergfeld benoemd als nieuwe voorzitter van SPN (Stichting samenwerkende POI’s Nederland). Hij volgt per 1 oktober Tineke van Ham op, die na 10 jaar afscheid neemt als voorzitter van SPN. Frans Bergfeld is directeur-bestuurder van Probiblio en was daarvoor o.a. directeur van Bibliotheek Waterland en had diverse functies in de uitgeverij- en mediawereld.

SPN: ‘We zijn blij met onze nieuwe voorzitter. Frans Bergfeld heeft zich met enthousiasme voor deze functie beschikbaar gesteld en is zich bewust van de opgaven en kansen die er de komende jaren liggen zowel binnen SPN als in het bibliotheeknetwerk.’ Een quote uit zijn motivatie:

“Zeker met het activeren van de netwerkagenda is goede samenwerking binnen de drie gremia van het bibliotheekstelsel essentieel. Ik wil daar als voorzitter graag een bijdrage aan leveren, vanuit de overtuiging dat wat bibliotheken betekenen voor de samenleving van grote waarde is en van nog grotere waarde kan zijn als we een aantal zaken nog beter regelen met elkaar.”

Geef een reactie
Gerelateerde berichten