Friezen lezen samen bij Mei-inoar lêze

Foto: Natalia Balanina

Leeuwarden UNESCO City of Literature, de Culturele Apotheek en bibliotheken en boekhandels in Fryslân starten het project Mei-inoar lêze (samenlezen): op twaalf locaties in Fryslân beginnen in de eerste maanden van 2024 Mei-inoar lêze-groepen. Woensdag 17 januari is de eerste Mei-inoar lêze in dbieb in Leeuwarden. De toegang is gratis en iedereen kan meedoen.

Wat is Mei-inoar lêze?
Mei-inoar lêze is samen genieten van mooie romanfragmenten, pakkende verhalen en bijzondere gedichten, en met elkaar praten over wat de teksten zoal oproepen aan gedachten, gevoelens en ervaringen. Mei-inoar lêze is een manier om gesprekken op gang te brengen en persoonlijke herinneringen naar boven te halen. Samen genieten van verhalen verrijkt het alledaagse leven.

Geen leesclub of boekenclub
Mei-inoar lêze is geen klassieke leesclub of boekenclub. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. De teksten worden ter plekke uitgedeeld en hardop voorgelezen. De gratis toegankelijke bijeenkomsten vinden iedere week of eens in de twee weken plaats, afhankelijk van de locatie. Lezers zijn vrij om iedere bijeenkomst aan te schuiven of slechts een of een paar keer.

Ontwikkeld in Engeland
Samenlezen, of shared reading, is ontwikkeld in Engeland. De Culturele Apotheek heeft deze methodiek naar Nederland gehaald. Eind 2023 zijn 25 leesbegeleiders uit Fryslân getraind om de Mei-inoar lêze-groepen te begeleiden.

Twaalf locaties
Mei-inoar lêze start woensdag 17 januari in dbieb in Leeuwarden en daarna in dbieb Grou, dbieb Burgum, bibliotheek Drachten, bibliotheek Heerenveen, bibliotheek Joure, bibliotheek Harlingen, bibliotheek Bolsward, bibliotheek Wommels, huiskamerbibliotheek Holwerd, boekhandel Van der Velde in Leeuwarden en bij Tresoar. De bijeenkomsten lopen door tot de zomervakantie. De data en tijden staan HIER.
Mei-inoar lêze is onderdeel van het Fries Leesoffensief.

Gerelateerde berichten