Terugblik Netwerkdag VOB / KB / SPN

(Video’s onder bericht)

Op donderdag 3 februari werd de Netwerkdag 2022 gehouden in Utrecht. Ruim 30 sprekers en moderatoren (ook van de deelsessies) kwamen fysiek bijeen in Media Plaza. Online volgden 170 deelnemers het plenaire programma.

Online volgden 170 deelnemers het plenaire programma. Het plenaire programma bestond uit de onderdelen:

  • Introductie (Astrid Kraal)
  • Update netwerkagenda (Jos Debeij)
  • Handreiking netwerksturing (Manon de Caluwé)
  • Gesprek met netwerkoverleg (Klaas Gravesteijn, Frans Bergfeld en Lily Knibbeler)

De moderator van de dag was Bill van Mil van de Kwink groep. Na het plenaire programma hebben diverse koers- en reflectiegroepen een deelsessie verzorgd. De presentaties van de deelsessies staan onderaan dit bericht. Wil je verder praten over een van de onderwerpen kijk dan voor de contactgegevens van de betrokken collega’s op de pagina koers- en reflectiegroepen bij de KB.

Hoe nu verder?
In februari en maart worden:

  1. de updates zoals gepresenteerd op de Netwerkdag verder afgestemd met de leden van de koersgroepen. Hierbij worden de discussies en opmerkingen uit de deelsessies meegenomen.
  2. de plannen zoals gepresenteerd door de koersgroepen als geheel bekeken. Waar is onderlinge samenhang? Sluiten de plannen op elkaar aan?

In de tweede helft van maart wordt een ruwe versie van de Netwerkagenda 2022-2024 op Bnetwerk ter inzage geplaatst, met de mogelijkheid hier nog de laatste commentaren op te geven. Tegelijkertijd wordt deze versie via het netwerkoverleg (KB, SPN en VOB) op bestuurlijk niveau afgestemd binnen de verschillende organisaties en met de drie overheidslagen (OCW, IPO en VNG).

Streven is om uiterlijk begin april de definitieve tekst vast te stellen in het netwerkoverleg, waarna publicatie en verspreiding volgt via Bnetwerk en andere kanalen.

Indien je niet aanwezig kon zijn of toch nog onderdelen wil terugkijken, bekijk dan de opnames hieronder. (het gedeelte met Gijs Scholten van Aschat mogen we helaas niet delen i.v.m. de rechten)


Plenair programma
Plenaire terugkoppeling + slotakkoord
Gerelateerde berichten