Ton van Vlimmeren ontvangt koninklijke onderscheiding

In Utrecht krijgt de oud-directeur van de bibliotheek Ton van Vlimmeren een lintje opgespeld.

Op vrijdagmiddag 4 juni ontving Ton van Vlimmeren, voormalig directeur van de Bibliotheek Utrecht een Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Anke Klein. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ton van Vlimmeren heeft in zijn functie als directeur op uitstekende wijze leidinggegeven aan de stedelijke bibliotheek. Hij heeft de verzelfstandiging van gemeentelijke dienst naar de stichting succesvol begeleid en in de afgelopen jaren vormgegeven aan noodzakelijke veranderingen en innovatie van de bibliotheek. Hoogtepunten zijn uiteraard de realisatie van de bibliotheek in Leidsche Rijn en de totstandkoming van de nieuwe hoofdvestiging aan de Neude. Niet alleen heeft hij leidinggegeven aan veranderingen voor de Bibliotheek Utrecht, maar ook aan het landelijke bibliotheekwezen door de samenwerking met andere (gemeentelijke, openbare en academische) bibliotheken, de koninklijke bibliotheek en zijn functies in gerelateerde organisaties als NBD Biblion en stichting Pica.

Gedurende 40 jaar heeft hij zich maximaal ingezet voor Utrecht. Hij heeft binnen en buiten de stadsgrenzen zijn kennis en vaardigheden altijd ingezet voor de ontwikkeling om mensen zelfstandig en volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. Eind jaren 80 had de heer Van Vlimmeren een cruciale rol bij het vinden van voldoende draagvlak om het openbare voortgezet onderwijs onder te brengen in twee grote scholengemeenschappen. Hij heeft bij zijn werkzaamheden voor de SAC vanuit zijn visie op maatschappelijke ontwikkeling aangestuurd op kansenverbetering in het onderwijs door middel van het voeren van onderwijsachterstandenbeleid op basis van intensieve samenwerking en diverse fusies. Daarbij heeft hij een fonds opgezet voor een structurele culturele impuls voor het voortgezet onderwijs om culture activiteiten toegankelijk te houden voor kinderen

Ton van Vlimmeren is president van EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Binnen EBLIDA maakt hij zich sterk voor het verbinden van de krachten om een gezamenlijk Europees bibliotheeknetwerk op te zetten. Zijn ervaring met nieuwbouw van bibliotheekvestigingen heeft hij tevens in kunnen zetten als lid van expertteam voor de renovatie van de Bibliotheek Rotterdam en de Centrale Bibliotheek van Keulen. Daarnaast zette hij zich in voor het creëren van samenwerkingsverbanden, onder meer de samenwerking tussen vier grote gemeenten op het gebied van het, Europees gesubsidieerde project ‘Ouderen in de wijk’ en de landelijke ontwikkeling van leespromotie en basistaalvaardigheden met de Stichting Lezen en Schrijven. Ook maakte hij de verbinding met diverse culturele instellingen, o.a. het Utrechts Dichtersgilde en de Stadsschouwburg Utrecht. Ook is hij medeoprichter van het innovatieproject Public Libraries 2030 (een voortzetting van PL2020), dat zich inzet voor innovatieprojecten in bibliotheken en kennisdeling om tot een sociaal en digitaal meer inclusief bibliotheeknetwerk in Europa te komen.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten