Erna Staal en Erno de Groot verlaten CPNB-bestuur

Met ingang van 1 oktober 2021 hebben Erna Staal (voorzitter en directeur-bestuurder Bibliotheek Gouda) en Erno de Groot (algemeen bestuurslid en directeur-bestuurder Bibliotheek Eemland) vanwege het bereiken van hun zittingstermijn het CPNB-bestuur verlaten.

Tot 1 januari 2022 neemt vicevoorzitter Maaike Le Noble (algemeen directeur Meulenhoff Boekerij) de voorzittersrol tijdelijk over. Annet Scheermeijer (penningmeester en market director Books bij Bol.com), Margreet Plukker (Boekhandel Plukker) en Mark Beumer (directeur De Bezige Bij) zijn haar medebestuursleden. In overleg met de convenantspartijen GAU, KBb en VOB wordt momenteel gezocht naar opvolgers en de definitieve invulling van de voorzittersrol.

CPNB maakt ook bekend dat Esther Scholten (Hoofd Externe Betrekkingen CPNB) per 1 oktober verder gaat als zelfstandig cultureel ondernemer:

Foto: Maikel Thijssen Photography.

Esther Scholten, sinds 2006 werkzaam bij de CPNB, gaat per 1 oktober als freelancer aan de slag. Twee dagen in de week blijft zij betrokken bij de CPNB: daar gaat zij zich vooral richten op fondsenwerving van leesbevorderingsprojecten en het relatiemanagement dat daarbij hoort.

In de afgelopen zestien jaar heeft Scholten verschillende functies bekleed. Zij begon als projectleider van de Boekenweek en de Maand van het Spannende Boek, waarbij samenwerking met de Gouden Strop resulteerde in de Power of Plots – Avond van het Spannende Boek. Vervolgens werd zij Hoofd Denken en later adjunct-directeur. Zij stond mede aan de basis van de Poëzieweek, Boekenweek voor Jongeren, Lentekriebels (nonfictie), Sportboekenweek en samenwerkingen met de Maand van de Geschiedenis, Week van het Luisterboek en Week van het Romantische Boek. De laatste jaren heeft zij zich als Hoofd Externe Betrekkingen o.a. beziggehouden met de uitgeeftak, CPNB-klankbordgroepen en corporate communicatie, leesbevordering en fondsenwerving. Vanaf eind 2015 combineerde Scholten haar werk met het directeurschap van de stichting De Best Verzorgde Boeken. Haar huidige functie bij CPNB wordt niet opgevuld, de taken en verantwoordelijkheden worden intern verdeeld.

“Met veel liefde heb ik mij ingezet voor dit geweldige collectieve instituut. Ontelbare waardevolle momenten met boekenvakkers, auteurs en leesbevorderaars zitten in mijn ‘bagage’. Door te werken met Eveline Aendekerk en haar voorgangers Henk Kraima, Eppo van Nispen en Henk Pröpper (a.i.) evenals mijn collega’s, heb ik veel geleerd en ben ik gekomen waar ik nu sta. Daarvoor ben ik hen dankbaar. Nu wil ik die kennis blijven delen met CPNB-ers. Ik ben onder de indruk van de professionele koers van Eveline. Graag blijf ik daarvan onderdeel uitmaken, maar dan op een andere manier. Daarnaast hoop ik vele andere culturele, inhoudelijke projecten te gaan doen (naast De Best Verzorgde Boeken). De liefde voor kunst, cultuur én het boek blijft onveranderd.”

Geef een reactie
Gerelateerde berichten