Vacature: Netwerkmanager openbare bibliotheekdomein

Den Haag, 36-40 uur per week

Werken in het netwerk van openbare bibliotheken is complex, kansrijk en leerzaam. Sinds 2021 werken de partijen in het OB-domein gezamenlijk aan drie maatschappelijke opgaven, te weten de geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Deze opgaven zijn te groot om eigenstandig op te pakken, en alleen samen kunnen we hier meer impact bereiken. Daarom zijn we een netwerk.

De KB Nationale Bibliotheek (KB) heeft als taak om de samenwerking in het OB-netwerk te organiseren. We doen dit opgavegericht en via samen-sturing zoals verwoord in de netwerkaanpak. Daarnaast is de KB verantwoordelijk voor de landelijke digitale openbare bibliotheek, met hierin de online Bibliotheek en de Landelijke Digitale Infrastructuur.

Jij bent er als netwerkmanager om de netwerkaanpak steeds opnieuw te duiden, te versterken en (lerend) verder te brengen, samen met de partners, voor alle burgers in Nederland.

Maak jij het mogelijk?
Als netwerkmanager werk je samen met partijen binnen en buiten het OB-domein. Daarbij vervul je een belangrijke rol in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen die er zijn met onder andere het ministerie van OCW. Dat doe je niet alleen; samen met collega’s van de KB, VOB en SPN kijken we welke vraagstukken er zijn, welke aanpak hierbij nodig is en wie welke taak kan oppakken.
En er is meer. Jij bent de netwerkmanager die:

•de verbindingen legt en versterkt tussen de netwerk- en convenantspartners die bijdragen aan de samenhang en samenwerking in het netwerk en daarmee aan het maatschappelijk resultaat dat het netwerk nastreeft. Dit doe je onder meer via het opstellen, monitoren en rapporteren van de netwerkagenda en het OB-convenant;

•in nauwe samenwerking met opgavemanagers en koersgroepen, het ontwerpen, richten, afstemmen en operationaliseren van de netwerkambities en -activiteiten begeleidt en, waar nodig, resultaten daarvan borgt bij netwerkpartners;

•waar nodig, naast het opgavegerichte overleg, ook het afstemmingsoverleg tussen de netwerkpartners op het gebied van gebruikers, infrastructuur en collecties begeleidt;

•bijdraagt aan de adaptatie van het netwerk als organisatievorm en van het gezamenlijk handelen;

•in dat kader ook zorgdraagt, in nauwe samenwerking met anderen, voor goede netwerkcommunicatie binnen en buiten het bibliotheekstelsel.

Waar kun jij op rekenen?
Als je kiest voor de KB, dan kies je ook voor uitstekende arbeidsvoorwaarden. Om precies te zijn valt jouw keuze op onder andere:

•een bruto maandsalaris tussen € 6.377 en € 8.123 (schaal 14);
•om te starten een dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
•een goede werk-privébalans; zo heb je 42 vrije dagen en praten we graag met je over thuiswerken en flexibele werktijden;
•100% vergoeding van jouw ov-reiskosten;
•pensioenopbouw via pensioenfonds ABP, waarbij de KB 70% van de premie betaalt;
•een dertiende maand (8,33%).

Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor een fulltime dienstverband van 40 uur per week. Voor de vacature netwerkmanager openbare bibliotheekdomein is een dienstverband voor 36-40 uur per week aan de orde. Lees meer over onze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden op www.kb.nl/werken-bij/arbeidsvoorwaarden.

Hoe is het om bij de KB te werken?
De KB is de nationale bibliotheek van Nederland. Wat meer mensen mogen weten, is dat de KB innoveert. Want dat doen we absoluut! Samen met vijfhonderd collega’s en met onze netwerkpartners zetten we ons in om Nederland elke dag slimmer, vaardiger en creatiever te maken. Dit lukt ons door bijvoorbeeld alle digitale publicaties van én over ons land te verzamelen, te bewaren en te delen. En door met elkaar te streven naar een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Zo zijn we er ook voor de allerjongsten met voorleeskoffertjes, voor senioren met tabletcursussen en voor laaggeletterden met taalhulp. Maatschappelijke uitdagingen zoals deze gaan we aan met onze netwerkpartners. 
We omarmen de verschillen tussen onze collega’s. Sterker nog: we zien dat verschillen een team sterker maken. 

Als netwerkmanager maak je vanuit de KB onderdeel uit van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Je wordt aangestuurd via het netwerkoverleg en namens de netwerkpartners door de algemeen directeur van de KB. Via dit netwerk wordt eveneens nauw opgetrokken met de overige leden van het directieteam van de KB. Als netwerkmanager beschik je over een kleine staf met drie netwerkbreed werkende opgavemanagers en een relatiemanager vanuit de KB. Je werkt ook intensief samen met de ambtelijke/strategische ondersteuning vanuit de kernpartners VOB, KB en SPN. Hoe jouw toekomstige collega’s zelf de sfeer omschrijven? Als gedreven, positief en professioneel.

Meer weten over werken in netwerkverband, het openbaar bibliotheekstelsel en de rol van de KB? Je vindt meer informatie op www.kb.nl/vacatures/achtergrondinformatie-vacature-netwerkmanager-openbare-bibliotheekdomein.

Hoe solliciteer ik naar deze vacature?
Wil jij bijdragen aan onze innovatie? Mooi! We kunnen niet wachten om jouw cv en motivatie te ontvangen via het sollicitatieformulier op onze website. Vragen over de functie? Stel deze aan Tineke van Ham, netwerkmanager a.i. via Tineke.vanHam@kb.nl of 06-10 93 01 97. Vragen over de sollicitatieprocedure? Fiona van Kessel geeft antwoord via solliciteren@kb.nl of 06-39 64 52 40.

•Solliciteren kan tot en met zondag 24 maart 2024.
•De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 2 april en donderdag 4 april, de tweede gesprekronde op dinsdag 9 april.
•Zien we voldoende raakvlakken, dan gaan we graag snel met je in gesprek en bellen we je voor een telefonische kennismaking. Bij onvoldoende raakvlakken laten we je dit weten met een e-mail.
•Tijdens de selectieprocedure bewaren we je gegevens. Uiterlijk vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure verwijderen we deze op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees meer hierover in onze privacyverklaring sollicitanten.

Ben jij het talent dat wij zoeken?
We zijn benieuwd naar wie jij bent en wat jou bijzonder maakt. Is dat jouw maatschappelijke betrokkenheid gecombineerd met een breed scala aan samenwerkingsvaardigheden? Geweldig. Zeker als je dit voor deze vacature netwerkmanager aanvult met:

•netwerkleiderschap, in het bijzonder situationeel en lerend richten en verbinden van de betrokken netwerkpartners op resultaten voor de maatschappij;
•kennis van en ervaring met opgavegericht netwerkmanagement en bijbehorend gedachtegoed en instrumentarium;
•een proactieve en ondernemende werkwijze, maar ook in staat om, als nodig, te vertragen en te verdragen;
•het kunnen afwisselen tussen strategisch-inhoudelijke oriëntatie en een praktische, oplossingsgerichte oriëntatie, maar ook tussen het streven naar daadkracht en het ontwikkelen van draagvlak/draagkracht;
•gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen in context van netwerkstructuren en juist ook daarbuiten;
•een energieke en communicatief sterke manier van werken;
•meerjarige werkervaring in en bekendheid met het openbaar bibliotheekstelsel is een pre.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Gerelateerde berichten