Bibliotheken en scholen werken steeds nauwer samen

De samenwerking tussen bibliotheken en basis- en middelbare scholen wordt steeds hechter. Dat blijkt uit twee onderzoeken van de KB over het schooljaar 2020-2021. De onderzoeken zijn uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. In Bibliotheekblad 5-2022 (komt uit op 27 mei) leest u uitgebreid over deze onderzoeken.

Coronamaatregelen
De onderzoeken laten zien dat bibliotheken ook in het afgelopen schooljaar hun band met het onderwijs verstevigden. Dat lukte ondanks de maatregelen rondom het coronavirus, die ervoor zorgden dat zowel bibliotheken als scholen maar beperkt open waren.

Merendeel werkt samen met onderwijs
In totaal werd samengewerkt met 5.386 schoolvestigingen voor primair onderwijs, 78% van alle schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken. Van alle openbare bibliotheken in Nederland met een schoolvestiging voor het voortgezet onderwijs in het werkgebied werken 115 bibliotheken (83%) samen met het voortgezet onderwijs. Samen bedienen zij 726 schoollocaties, 37% van alle schoollocaties in het werkgebied van de bibliotheken.

Collecties, activiteiten en advies
Bibliotheken en scholen werken op verschillende manieren samen. Bibliotheken leveren bijvoorbeeld boeken en andere materialen aan scholen. Ook helpen ze bij het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten in de klas of in de bibliotheek, vooral op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Verder geven bibliotheken advies aan ouders en leerkrachten over taal- en leesbeleid.

Over deze onderzoeken
Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en scholen. Die onderzoeken zijn belangrijk om te weten wat in het bibliotheekveld speelt en wat nodig is om de dienstverlening van bibliotheken te verbeteren. Met de resultaten in de hand kunnen bibliotheken bovendien het gesprek aangaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in de vorm van rapportages, dashboards en infographics. Hierin zijn ook de resultaten per bibliotheekorganisatie en per provincie zichtbaar.

Gerelateerde berichten