Voorzitter WRR Corien Prins houdt Digitaal Burgerschapslezing Nederland (16 feb)

Voorzitter prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) houdt de derde Digitaal Burgerschapslezing Nederland. Prins is tevens als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan Tilburg University. Deze lezing en ontmoeting vindt plaats op donderdag 16 februari vanaf 11.00 uur in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag (inloop vanaf 10.30 uur). Stichting DBN nodigt u graag uit de lezing bij te wonen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken, en stelt beleidsalternatieven voor. In haar Digitaal Burgerschapslezing zal Prins specifiek ingaan op digitalisering bij de overheid.

De lezing is een initiatief van Stichting Burgerschap Nederland (DBN) die samen met uiteenlopende betrokkenen bijdraagt aan een betere digitale dienstverlening en communicatie van de overheid. Zo heeft DBN hiervoor een Sociale Digitale Standaard ontwikkelt. Naast publicaties vormen uiteenlopende activiteiten van DBN de voedingsbron voor verdere implementatie hiervan. Een van deze activiteiten is deze Digitale Burgerschapslezing Nederland. Eerdere edities werden verzorgd door Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en President van de Algemene Rekenkamer Arno Visser.

Wilt u de Digitale Burgerschapslezing Nederland bijwonen? Meld u zich dan aan via dit formulier. Let op: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nieuwspoort is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. De inloop is vanaf 10.30 uur, de lezing start om 11.00 uur.

Stichting Digitaal Burgerschap Nederland (DBN) wil bijdragen aan goede digitale dienstverlening en communicatie tussen burger en overheid. Steeds meer wordt het digitale loket de plek waar de relatie tussen burger en overheid vorm krijgt. Stichting DBN vindt dat investeren in de kwaliteit van het digitale loket gelijk staat aan investeren in de kwaliteit van de overheid als geheel, in een betekenisvolle relatie tussen burger en overheid en dus ook in het publieke vertrouwen in de overheid. DBN is een initiatief van Dutch Digital Agencies.

Gerelateerde berichten