7 april: online congres Lezen Centraal

Op 7 april organiseert  Stichting Lezen haar jaarlijkse congres LEZEN CENTRAAL ONLINE, dit keer onder de titel Lees je nu lees je later. Tijd voor een leesoffensief. Deelname aan het congres kost € 30,-. Koop hier uw ticket. Na aankoop van uw ticket ontvangt u een paar dagen voor aanvang op het door u opgegeven e-mailadres een  orderbevestiging. De aanmeldlink voor online deelname vindt je na inloggen op Eventbrite.

Meer informatie:

Lezers worden niet geboren. Kinderen en jongeren kunnen blijvende lezers worden als ze opgroeien in een stimulerende leesomgeving met effectief leesonderwijs en volwassenen die het goede voorbeeld geven. Wie gelooft in het aloude recept ‘Jong geleerd, oud gedaan,’ denkt misschien dat het vanzelf wel goedkomt met lezen. Helaas is dat niet het geval. Vooral onder jongeren is de leesvaardigheid en leesmotivatie zorgelijk te noemen. Zozeer zelfs, dat de overheid heeft opgeroepen tot een leesoffensief: een beweging waarbij alle volwassenen – ouders, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leraren, bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, uitgevers – gezamenlijk nog meer werk maken van een sterke leescultuur in Nederland. Met als doel laaggeletterdheid te voorkomen, leesvaardigheid te bevorderen en het plezier in lezen te vergroten. En vooral met het oog op de jeugd. Jongeren kunnen immers niet zichzelf tot lezer maken, daar is hulp bij nodig. Nu het onderwijs door de coronacrisis onder druk staat is dat extra belangrijk. Lees je nu, lees je later.

Op Lezen Centraal laten tal van sprekers zien hoe een vernieuwende blik u helpt om concrete resultaten te boeken in het leesoffensief.

De presentatie van Lezen Centraal is in handen van Özcan Akyol.

Programma

Het programma bestaat uit drie delen:

1) Plenair programma: 10.00 – 12.00 uur
2) Deelsessieronde 1:  13.00 – 14.00 uur
3) Deelsessieronde 2:  14.00 – 15.00 uur
4) Plenaire afsluiting:  15.15 uur

Plenair programma van 10.00 – 12.00 uur

In het plenaire ochtendprogramma houdt Dichter des Vaderlands Lieke Marsman een voordracht, spreekt demissionair minister Slob een welkomstwoord en gaan Merel van Vroonhoven (voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Lezen) en directeur Gerlien van Dalen in gesprek over het belang van leesbevordering en het leesoffensief.

Daarna volgen twee keynotes.

Keynotes

Karin Westerbeek | raadsadviseur van de Onderwijsraad

Lees! Oproep tot een leesoffensief
In 2019 stelden de ministers van Onderwijs een adviesvraag aan de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Hoe zouden de afnemende leesvaardigheid en leesplezier van Nederlandse jongeren kunnen worden gekeerd? Karin Westerbeek was als projectleider nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies. Ze vertelt over hoe de raden tot hun advies kwamen, en welke aanbevelingen de raden deden.

Paul Sikkema | Qrius

Het zal nog best een tijdje duren voordat niemand meer leest
Paul Sikkema presenteert de resultaten van een in opdracht van Stichting Lezen uitgevoerd nieuw onderzoek over de leescultuur van jongeren van 12 t/m 20 jaar; met name middelbare scholieren en mbo-studenten.
Het onderzoek onder jongeren bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte en geeft een actueel beeld van de stand van zaken op het gebied van lezen in het algemeen en het lezen van boeken in het bijzonder. Er is onder meer aandacht besteed aan de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten van lezen, aan favoriete boeken, aan de invloed van vrienden en ouders op het leesgedrag, aan de mening van jongeren over het aanbod van boeken en aan de rol die sociale media, influencers en series momenteel spelen. In de rapportage zijn tal van aanbevelingen opgenomen om het lezen van boeken onder jongeren te bevorderen.

Jongerenpanel
Aansluitend op deze presentatie gaat Özcan Akyol in gesprek met een aantal jongeren over de betekenis die lezen voor hen heeft. 

Deelname

Deelname aan het congres kost € 30,-. Koop hier uw ticket. Na aankoop van uw ticket ontvangt u een paar dagen voor aanvang op het door u opgegeven e-mailadres een  orderbevestiging. De aanmeldlink voor online deelname vindt je na inloggen op Eventbrite.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten