Bibliotheek Best wordt onderdeel van de Bibliotheek Eindhoven

Vanaf 1 januari neemt de Bibliotheek Eindhoven de bibliotheekfunctie in Best over. Op maandagavond 13 december nam de gemeenteraad van Best hierover unaniem een positief besluit. Het samengaan van beide bibliotheken komt voort uit het luiden van de noodklok begin dit jaar door Cultuurspoor Best. De Bibliotheek Eindhoven laat haar toekomstvisie samengaan met de behoeftes van de inwoners van Best.

Cultuurspoor Best trok aan de bel
Cultuurspoor Best voert de bibliotheekfunctie in Best uit. Deze stichting luidde begin dit jaar de noodklok over de toekomst van de bibliotheek in Best. Cultuurspoor Best is een kleine stichting. Zij kunnen helaas niet voldoen aan de toenemende eisen die gesteld worden aan een moderne bibliotheek met de huidige beschikbare financiële middelen. Het gaat dan om toenemende vragen van de rijksoverheid om bij te dragen aan een geletterde en digitaal vaardige samenleving, waar ruimte is voor een ‘leven lang leren’. Maar ook om de toenemende vraag naar lokale samenwerkingen met onderwijs, gemeente en andere organisaties die zich bezighouden met (digitale) geletterdheid en participatie.

Het beste van twee werelden
De gemeente Best zag in de Bibliotheek Eindhoven een geschikte partij om het bestuur van de bibliotheek in Best over te nemen. Best is niet de eerste gemeente die haar bibliotheekfunctie onderbrengt bij de Bibliotheek Eindhoven. De bibliotheek in Waalre is al lange tijd onderdeel van de Bibliotheek Eindhoven. Door actief te zijn in meerdere gemeentes wordt het beste van twee werelden gecombineerd: enerzijds grotere innovatiekracht en schaalkostenvoordeel en anderzijds de lokale nabijheid waarmee maatwerk kan worden geleverd aan de gemeenschap.

Toespitsen op de lokale behoeftes
Vooralsnog blijft alles voor de bibliotheekleden van Best vertrouwd. Het huidige activiteitenprogramma en de kosten voor het abonnement blijven zoals ze zijn. Het komende jaar gaan de Bibliotheek Eindhoven en de gemeente Best aan de slag om beide organisaties te integreren. Ook wordt er gekeken naar de verbouwing en herinrichting van de bibliotheek in Best en het opfrissen van de collectie. Voor de collectie, het activiteitenprogramma en het aangaan van samenwerkingen spelen de behoeftes van de inwoners van Best een belangrijke rol.

Een toekomstbestendige bibliotheek
De Bibliotheek Eindhoven heeft een duidelijke toekomstvisie voor ogen. Een toekomstbestendige bibliotheek is meer dan een plek vol boeken. Het is een open, eigentijdse plek waar iedereen op zijn of haar eigen manier kan leren. Daarbij gaat het eerst om de basisvaardigheden taal en digitale geletterdheid, en vervolgens om de kennis en vaardigheden om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en deze mede vorm te geven. Zo draagt de bibliotheek via de ontwikkeling van Bestenaren bij aan de ontwikkeling van Best.  

Gerelateerde berichten