Bibliotheek Gelderland Zuid en Radboudumc werken samen voor vak ‘Literatuur en empathie’

Bibliotheek Gelderland Zuid en het Radboudumc zijn een samenwerking aangegaan in het kader van een vak dat er op is gericht bij geneeskundestudenten door het lezen van literatuur meer inlevingsvermogen in de situatie van kwetsbare groepen te creëren. De boekenlijst die daarbij gebruikt wordt is samengesteld door de bibliotheek.

Uitgangspunt is dat studenten geneeskunde aan het Nijmeegse Radboudumc zich verdiepen in literatuur en zo leren hoe zij fictie kunnen gebruiken in hun toekomstige baan als arts. Daartoe organiseert het Radboudumc in samenwerking met de Bibliotheek Gelderland Zuid een vak waarbinnen het creëren van empathie voor kwetsbare groepen centraal staat. Als onderdeel van de minor ‘Kwetsbare groepen’ nemen dertig studenten geneeskunde deel aan het betreffende vak: ‘Literatuur en empathie’. Het idee is dat zij zich door middel van het lezen van literatuur meer kunnen inleven in het leven van kwetsbare mensen en de problemen waar zij tegenaan lopen, zo meldt het Radboudumc.

De boekenlijst en de lessenreeks zijn, in samenspraak met het Radboudumc, samengesteld door Marjolein Hordijk, programmamaker van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Zij heeft zich bij de keuze voor de boeken, veelal geschreven door jonge schrijvers, laten leiden door verschillende thema’s, van verwaarlozing en depressie tot verslaving en seksueel misbruik. Hordijk zegt bij wijze van toelichting: ‘Literatuur biedt de lezer een kijkje in het hoofd van een ander. Soms is dat van de auteur, maar meestal van de hoofdpersoon. Een goede roman is geen vlak verhaal. Het zit vol emoties, keuzes, ervaringen en diepere lagen. Al deze elementen zitten ook in het verhaal van een patiënt. Het lezen van literatuur zal een arts helpen daar oog voor te hebben.’

In de eerste les van de cursus, gegeven door arts-docent Remco Haringhuizen (Eerstelijnsgeneeskunde), kiezen de studenten één van de geselecteerde boeken. In groepjes van drie of vier studenten gaan ze het gekozen boek lezen. Aan de hand van gesprekskaarten zullen ze het boek met elkaar bespreken, waarbij er voornamelijk aandacht is voor het vermogen zich in te leven in de hoofdpersoon. Haringhuizen licht toe: ‘Als arts moet je je kunnen inleven in je patiënt, dat is onmisbaar bij het leveren van goede persoonsgerichte zorg. Onderzoek op het gebied van medisch onderwijs laat zien dat het lezen en met elkaar bespreken van boeken bijdraagt aan de empathische vaardigheden van studenten en artsen. Ik hoop dat studenten geïnspireerd raken om ook ná deze cursus af en toe een boek te lezen.’

Haringhuizen gaf op Radio 1 uitleg over het project.

De boeken op de lijst waaruit gekozen kan worden zijn: Wij zijn licht van Gerda Blees, Miss Dakloos van Lydia Rood, Concept M van Aafke Romeijn, Pauwl van Erik Jan Harmens, Moeders van anderen van Mirthe van Doornik, Lieve Celine van Hanna Bervoets, Zomervacht van Jaap Robben, Gloei van Edward van de Vendel, Aswoensdag van Hanneke Hendrix, Wij zeggen hier niet halfbroer van Henk van Straten. Darius de Grote is niet oké van Adib Khorram.

Afbeelding van Veronika Andrews via Pixabay.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten