Bibliotheek Venlo en OGVO tekenen samenwerkingsovereenkomst

Samen werken aan leesplezier en daarmee aan de taalontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) en de Bibliotheek Venlo zetten hun handtekening onder een overeenkomst die hiervoor de basis vormt.

Motiveren
Lees-media consulent Guus Colbers licht toe hoe dit er in de praktijk uitziet. ‘Leesplezier overbrengen lukt vooral als je zelf als docent en consulent laat zien hoe fijn lezen is, wat het voor je kan betekenen. We willen het lezen niet opleggen of afdwingen, maar de leerlingen meenemen in verhalen die dicht bij hen staan, en hen zo motiveren om ook zelf meer te gaan lezen.’ Een uitgebreid pakket aan activiteiten, projecten en campagnes op gebied van leesbevordering stelt de Bibliotheek in staat om docenten van Den Hulster, Valuas en Blariacum te ondersteunen. Guus en zijn collega Tessa Geurts geven hen advies over lezen, boekencollecties en de in te zetten middelen.

Wens
Dat de samenwerking nu voor alle drie de campussen op papier staat is een langgekoesterde wens van de Bibliotheek Venlo. ‘Dit is waar we als Bibliotheek samen met onze partners voor willen gaan’, vertelt directeur Geja Olijnsma. ‘De basis voor een doorlopende leeslijn van 0 tot 25 jaar en daarmee het ontwikkelen van een goede leescultuur in Venlo. Datgene wat we met succes voor de allerjongsten via BoekStart en voor het primair onderwijs met de Bibliotheek 𝘰𝘱 𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭 al doen, kunnen we nu ook op alle scholen binnen OGVO op structurele wijze vormgeven.’

Gerelateerde berichten