Bibliotheekblad Schrijfwedstrijd: 387 inzendingen

(Update 31 augustus)

Natuurlijk hadden we als redactie van Bibliotheekblad verwacht dat we wel wat inzendingen zouden krijgen, maar zo veel … De variatie is groot: verhalen, gedichten en een enkele songtekst of spoken word. Nog wat statistiekjes: de jongste inzender is 5 jaar en de oudste is 95 jaar. Een bewijs dat de bibliotheek voor iedereen leeft!

Eerste selectieronde
387 inzendingen: hoe selecteer je die? Het is voor de juryleden onmogelijk om zoveel inzendingen te bekijken. Daarom werd de voorselectie gedaan door Bibliotheekbladredacteur en literatuurdeskundige Anne van den Dool. Ook juryleden Menno Goosen (hoofdredacteur) en Ardjan Noorland (secretaris jury) hielden zich hier mee bezig.
Allereerst keken wij of de inzending wel iets met de bibliotheek te maken had. Het thema van de schrijfwedstrijd is natuurlijk: Wat betekent de bibliotheek voor jou? Of Hoe heeft de bibliotheek jouw leven veranderd? Het is best opvallend dat sommige inzendingen werkelijk niets met de bibliotheek te maken hadden, een inzending beschreef bijvoorbeeld de schoonheid van de natuur. Bij een enkele inzending was het duidelijk dat die niet voor ons geschreven was: de naam van een andere schrijfwedstrijd stond er zelfs nog in vermeld.
Het tweede criterium was het ‘gevoel’ dat een verhaal of gedicht bij ons opriep. Een opsomming van wat een bepaalde bibliotheek zoal te bieden heeft (soms zelfs letterlijk overgenomen van de website) roept natuurlijk weinig emoties op.
Een andere soort inzendingen die vaak de selectie niet haalden, was de lofzang op ‘het boek’ in zijn algemeen. Vaak prachtige verhalen, soms doorspekt met citaten uit de wereldliteratuur, maar helaas werd vaak onvoldoende duidelijk gemaakt welke rol de bibliotheek hierin speelde en wat deze voor de inzender betekende.
Van de tachtig inzendingen in de categorie jeugd gingen er 41 door naar de tweede selectieronde. En van de 307 inzendingen in de categorie 17+ gingen er 109 door naar de tweede selectieronde.

Tweede selectieronde
De tweede selectieronde was nog veel moeilijker dan de eerste. Honderdvijftig inzendingen moesten teruggebracht worden tot 70 inzendingen: 45 voor de categorie volwassenen en 25 voor de categorie jeugd. Een bijna onmogelijke opgave om deze stuk voor stuk goede inzendingen die de eerste selectieronde al hadden doorstaan nog eens in te dikken. Daarom werden er ook wat algemenere selectiecriteria gebruikt: een goede verhouding tussen korte teksten (bijvoorbeeld gedichten) en langere teksten. Ook werd gelet op een goede verdeeldheid tussen leeftijd en geografische spreiding (ook Vlamingen werden geselecteerd). Als laatste hadden we er ook oog voor om enkele inzendingen van NT2’ers op te nemen, alhoewel die taalkundig natuurlijk niet altijd even goed in elkaar steken.

Beoordeling door jury
De zeventig inzendingen die door de twee voorselectierondes gekomen waren, werden gedeeld met de juryleden. Iedere inzending zal door twee juryleden bekeken worden. Voor het beoordelen ontvingen de juryleden een beoordelingsformulier met criteria waar maximaal 80 punten (maximaal 10 punten per onderdeel) mee te behalen zijn. Tijdens de aankomende juryvergadering zullen we onder de bezielende leiding van juryvoorzitter Gerdi Verbeet de winnaars selecteren in de categorie jeugd en in de categorie 17+.

Uitreiking awards
De uitreiking zal op 1 november plaatsvinden bij NBD Biblion, tegelijk met de uitreiking van de Beste Bibliotheek Award. Tevens zal dit te volgen zijn door middel van een livestream.

Boekje
Er zal ook een boekje gemaakt worden met de mooiste inzendingen. Dit boekje ontvangen de abonnees van Bibliotheekblad samen met het november/decembernummer, maar het zal ook los te bestellen zijn. En uiteraard ontvangen de inzenders wier verhaal gepubliceerd wordt ook een exemplaar.

[Small head] Juryleden
De jury van de Bibliotheekblad Schrijfwedstrijd bestaat uit de volgende personen:
•Gerdi Verbeet (voorzitter), voormalig voorzitter van de Tweede Kamer en voormalig voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
•Ardjan Noorland (secretaris), voormalig voorzitter Stichting Nationaal Documentatiecentrum Maarten ‘t Hart en managing director De Marketing Ploeg en The Proposal Lab.
•Toine Heijmans, columnist bij De Volkskrant en winnaar van de Nederlandse Boekhandelsprijs 2022.
•Marjolein Hordijk, programmamaker bij Bibliotheek Gelderland Zuid.
•Jeroen Windmeijer, thrillerauteur.
•Bart Gielen, bedenker en presentator van Barts Boeken Club.
•Winston Brandon, Community Driven Storyteller.
•Eimer Wieldraaijer, voormalig hoofdredacteur Bibliotheekblad.
•Menno Goosen, hoofdredacteur Bibliotheekblad.

Gerelateerde berichten