Bibliotheken in gemeente Heumen blijven in 2021

De gemeente Heumen heeft besloten om de subsidie voor de bibliotheek in 2021 voort te zetten. Dit betekent dat inwoners dit jaar gebruik kunnen blijven maken van de diensten van de bibliotheken in Malden en Overasselt. Dit was eerder onzeker door een voorgenomen bezuiniging op het bibliotheekwerk in Heumen.

Leesplezier, kennis en ontmoeting
De bibliotheek blijft zich inzetten voor taalvaardige en digitaal vaardige inwoners, het stimuleren van leesplezier onder jeugd, bestrijding van eenzaamheid en het creëren van een rijk cultureel klimaat. De inwoners van Heumen kunnen hiervoor in de bibliotheken in Malden en Overasselt terecht. Niet alleen voor het lenen van boeken en andere materialen, maar na de lockdown hopelijk ook weer voor ontmoeting, het lezen van een krantje of het bijwonen van een activiteit. Het komende jaar zal de bieb weer diverse activiteiten organiseren voor kinderen en volwassenen, zoals het Taalcafé, Vertel Eens, computercursussen, kindercolleges en digitale workshops voor kinderen, voor zover de coronamaatregelen dit toelaten. Naast de activiteiten in de vestigingen werkt de bibliotheek ook met alle basisscholen in Heumen samen in projecten rond leesplezier en digitale vaardigheden.

Onzekere toekomst
De toekomst blijft onduidelijk. De gemeenteraad heeft gevraagd om een doelmatigheidsonderzoek. Daarna neemt de raad een besluit over de hoogte van de subsidie. De bibliotheek heeft duidelijk gemaakt dat ze met minder subsidie niet aan de Bibliotheekwet kan voldoen en daarmee haar werk in Heumen niet meer kan uitvoeren. De bibliotheek en de gemeente zijn in gesprek over de periode na 2021.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten