Bibliotheken op 19 basisscholen in Amsterdam Zuidoost

Op 1 februari tekenden de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en scholengroep Zonova, in aanwezigheid van wethouder Moorman, een meerjarencontract. In de 19 basisscholen die onder de koepelorganisatie vallen, worden bibliotheken op school ingericht. De OBA is verantwoordelijk voor de inrichting hiervan, de samenstelling van de collectie, en de training van docenten en mediacoördinatoren.

In aanwezigheid van wethouder Moorman werd op 1 februari een belangrijke mijlpaal bereikt. De OBA ondertekende de officiële overeenkomst met Zonova, de koepelorganisatie voor 19 basisscholen in Zuidoost. Deze samenwerking markeert niet alleen symbolisch, maar ook concreet de start van een toekomst waarin lezen integraal is in het basisschoolleerproces. OBA op School zal hiermee toegang tot literatuur vergroten voor de jonge generatie. De ondertekening met Zonova is slechts het begin van een bredere uitrol van leesvoorzieningen op scholen in heel Amsterdam.

Eind 2023 zijn voor OBA op School de eerste gesprekken gevoerd met 28 VVE-instellingen, 75 basisscholen en 7 middelbare scholen, en zijn er intentieverklaringen opgesteld. In 2024 worden goede schoolbibliotheken ingericht, onderwijsmedewerkers getraind en begeleid in hun aanpak van leesbevordering, en worden activiteiten met ouders en vrijwilligers georganiseerd. Zo werkt de OBA aan het vergroten van het leesplezier.

Martin Berendse, directeur OBA: ‘‘Voor OBA is de ondersteuning bij lezen – het leesoffensief – een belangrijke pijler. Als onderdeel van het leesoffensief introduceerde de bibliotheek in 2023 OBA op School. Dit jaar worden deze plannen omgezet in acties’.

Gerelateerde berichten