Bloeddrukmeetpunt: ook in jouw bibliotheek?

Photo by CDC on Unsplash

(Bron: B Netwerk / video onder bericht)

In mei 2022 organiseert de Hartstichting de bloedrukcampagne Mei Meet Maand. Mensen kunnen de hele maand op openbare plekken in Nederland gratis onder begeleiding hun bloeddruk meten. De Hartstichting zoekt bibliotheken die samen met hen een meetpunt willen inrichten. Materialen en begeleiding worden verzorgd. Doet jouw locatie ook mee? Meld je voor half april aan.

Dit is een mooie kans om je te profileren op het terrein van positieve gezondheid én om nieuwe groepen mensen te bereiken. De Hartstichting neemt je daarbij het meeste werk uit handen. Het biedt je een uitstekende kans om met nieuwe, lokale (zorg)partners in contact te komen. Ook trekt de bibliotheek hiermee (nieuwe) bezoekers. Mét een kans om hen te informeren over ander aanbod van de bibliotheek, zoals digivaardigheidscursussen, het IDO of non-formeel aanbod. Veel bibliotheken bieden al aanbod op het terrein van (digitale) gezondheids­zorg of gaan hier binnen­kort mee aan de slag. De bloeddruk­meetpunten vormen hier een mooie fysieke aanvulling op. Andersom kunnen de meetpunten een makkelijke start zijn om ander gezondheids­aanbod te gaan bieden, online dan wel fysiek.

Meedoen
De bibliotheek stelt ruimte beschikbaar voor het inrichten van het meetpunt. De Hartstichting zorgt voor bloeddrukmeters en materialen om de ruimte in te richten. Ook zijn er getrainde uitzendkrachten en vrijwilligers om de metingen te begeleiden. Zelf zorg je voor lokale publiciteit voor het meetpunt. Voorlichtingsmaterialen voor bezoekers zijn hiervoor beschikbaar. De nadruk ligt op mensen van 40 tot 60 jaar, maar jongeren en ouderen zijn ook welkom. Het publiek kan in mei op de website van de Hartstichting via een postcode-check een meetpunt dichtbij vinden. Deelnemende bibliotheken worden hierin uiteraard ook opgenomen. De speciale pagina voor bibliotheken op de site van de Hartstichting wordt in aanloop naar de campagne omgebouwd naar een consumentenpagina.

Toolkit
Actief communiceren is belangrijk, zowel offline als online, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hiervoor heeft de Hartstichting ontwikkeld:

•Een persbericht voor de lokale media
•Een basistekst voor op jullie website en/of nieuwsbrief
•Een aantal standaardberichten voor social media
Je kunt de berichten uiteraard aanpassen; het verzoek is wel om de algemene tekst van de Hartstichting ongewijzigd te laten.
Ook stelt de Hartstichting beeldmateriaal beschikbaar. Graag met bronvermelding gebruiken.

Let op: je ontvangt deze materialen via de Hartstichting nadat je jouw bibliotheek hebt aangemeld.

Voorwaarden
Voorwaarde is wel dat je in mei aan alle 10 meetdagen meedoet. Die zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn geen meetdagen. Het meetpunt is voor bezoekers bereikbaar van 11.00 tot 17.00 uur. Heeft jouw locatie op zaterdag andere openingstijden? Dan gelden deze tijden ook voor het meetpunt. Het meetpunt moet op die zaterdag minimaal 3 uur open zijn.

Ervaringen
1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een hoge bloeddruk zonder dit zelf te weten. Een hoge bloeddruk voel je vaak niet, maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Vanaf je veertigste stijgt de kans op een hoge bloeddruk. Daarom is de Hartstichting in 2019 gestart met campagnes om mensen bewust te maken van het belang van bloeddruk meten, in 2019 ondersteund door openbare meetpunten. Ook toen hebben bibliotheken op zo’n 50 locaties meegedaan. Daarnaast deden supermarkten en thuiszorgwinkels mee. Vanwege corona was er in de 2 jaren daarna minder mogelijk.

Bekijk hieronder het filmpje waarin Johan Plemp van Jumbo en Roxanne van Acker van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland vertellen over hun eerdere ervaring met een bloeddrukmeetpunt op hun locatie. Dit jaar streeft de Hartstichting weer naar een ruimer bereik om mensen te laten kennismaken met het gemak van het zelf bloeddruk meten. De begeleiders van de meetpunten instrueren de bezoekers hoe zij zelf hun bloeddruk kunnen meten. Dit kan op voldoende afstand.

Meer informatie en aanmelden
Lees meer over de meetpunten en hoe jouw bibliotheek kan deelnemen op de website van de Hartstichting. Hier kun je je ook aanmelden. Dat kan tot half april.

Gerelateerde berichten