CLB: drempel van 90% niet gehaald

Het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) komt er voorlopig niet. De steun voor een collectief systeem is weliswaar groot, maar heeft niet de drempel van 90 procent gehaald die als voorwaarde was gesteld. De betrokken partijen bekijken nu de alternatieven.

De voordelen van een CLB zijn volgens de KB groot: het bespaart kosten, verbetert de keten en versnelt innovatie met behoud van de functionaliteit van de huidige bibliotheeksystemen. Om het CLB een succes te laten zijn, moeten wel (bijna) alle bibliotheken meedoen. Daarom heeft de KB eind vorig jaar aan bibliotheken en POI’s gevraagd of ze mee willen doen aan het CLB. Uiteindelijk heeft 99 procent van de bibliotheken gereageerd. De steun voor het CLB is groot, maar toch te laag. Dit is de uitslag:

 Bibliotheken  Inwoners 
 Totaal Nederland 138 17.225.384
 Ingediend 136 17.129.722
 Opkomst 99% 99%
 Ja 95 12.110.309 
 Nee 41 5.019.413
 % Ja van uitgebrachte stemmen 70% 71%

Criteria

Vooraf was als drempel vastgesteld: 90 procent van de bibliotheken die samen 70 procent van de bevolking bedienen. De uitslag moest aan deze beide criteria voldoen. Waarom lag de drempel ook al weer zo hoog?

  • een collectief systeem is alleen collectief als alle of bijna alle bibliotheken meedoen
  • alleen dan zou de KB zich exclusief kunnen richten op de koppelvlakken van de Landelijke digitale infrastructuur met het CLB.

Vervolg
De drempel is niet gehaald, maar er is volgens de KB te veel steun voor de doelen van het CLB om het er bij te laten zitten: ‘Wellicht is het mogelijk om een alternatief te bedenken om de doelen te realiseren: een hogere waarde voor de samenleving en de klant, door versterking van de innovatiekracht, meer samenhang in het netwerk en lagere kosten.’ De besturen van VOB en SPN en de directie van de KB beraden zich nu eerst in eigen kring over een vervolg. Medio maart volgt hierover nader bericht.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten