Driedubbele IDO-campagne van start

(Video’s onder bericht)

In oktober is een IDO-campagne van start gegaan die landelijk, provinciaal én lokaal wordt ingezet. Doel is om meer bekendheid te geven aan het IDO in bibliotheken. De toolkit met materialen van de provinciale campagne staat op de portal Landelijke huisstijl en is beschikbaar voor álle bibliotheken.

Tekst: Milja de Vries, adviseur basisvaardigheden en taalvaardigheid bij Cubiss

Provinciale campagne
Cubiss benaderde de KB met de vraag of ze provinciaal aan konden haken op de landelijke IDO-campagne. De KB juichte dit initiatief toe en stond garant voor de kosten van het concept en de productie. Gaandeweg het proces haakten ook Probiblio en BiSC aan. De provinciale campagne is gestart in oktober in Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht met onder andere tv-spotjes, busreclames en inzet via social media.

Nieuwe concept
Voor de provinciale campagne is een nieuw concept ontwikkeld. Dit is gericht op ervaringen van klanten bij het IDO, op basis van de meestgestelde vragen in deze provincies. Denk aan DigiD, toeslagen, gezondheidsverklaring, contact leggen met de gemeente, en specifiek voor Utrecht: gratis ov. Het idee is dat mensen denken als ze het spotje zien: hé, dat IDO is ook iets voor mij. Alsof je het van de buren hoort. De mensen in de filmpjes zijn acteurs, maar ze vertellen het ervaringsverhaal van echte IDO-klanten, zo waarheidsgetrouw mogelijk.

Toolkit – ook nieuwe huisstijl!
De campagnematerialen staan op de portal Landelijke huisstijl, in de IDO marketingtoolkit. Het gaat om spotjes, posters, beelden, teksten, flyer, narrowcasting, webbanners en social media banners. Alle niet-bewegende beelden zijn opgeleverd in twee huisstijlen; de bestaande en de nieuwe huisstijl.
Er is ook een kernverhaal voor toeleiders geschreven. Bibliotheken kunnen dit inzetten om hun partners te informeren, zodat zij hun klanten goed kunnen doorverwijzen naar het IDO.
De materialen zijn voor alle bibliotheken beschikbaar en aanpasbaar.

Aan de slag!
De materialen zijn de komende jaren beschikbaar voor lokale inzet. De KB, Cubiss, Probiblio en BiSC hopen dat zoveel mogelijk bibliotheken lokaal aansluiten op de landelijke en provinciale campagne. Want als we op meerdere niveaus campagne voeren, dan versterken we elkaar!

Bibliotheekblad
In Bibliotheekblad 1-2023 zal uitgebreid aandacht besteed worden aan een evaluatie van deze campagne, en aan de nieuwe landelijke huisstijl.


Gerelateerde berichten