Victorine van Schaickfonds reikt prijzen uit; Dia Wesseling (Probiblio) wint initiatiefprijs

De initiatiefprijs van 2.000 euro gaat naar Dia Wesseling (adviseur educatie bij Probiblio) voor haar pleidooi om expert-lees(media)consulenten in te zetten binnen de Bibliotheek-op-schoolaanpak om zo structureel samen te werken met het primair onderwijs, de impact te vergroten en de kwaliteit goed te kunnen borgen.

Jaarlijks onderscheidt het Victorine van Schaickfonds publicaties, initiatieven en scripties op het bibliotheek- en informatieterrein. Dit jaar hebben zeventien inzendingen meegedongen naar een van de ‘Victorines’ 2022. De jury reikt de prijzen op 23 november uit tijdens het KNVI event ‘Smart Humanity’ in de OBA.

Initiatiefprijs
De initiatiefprijs van 2.000 euro gaat naar Dia Wesseling (adviseur educatie bij Probiblio) voor haar pleidooi om expert-lees(media)consulenten in te zetten binnen de Bibliotheek-op-schoolaanpak om zo structureel samen te werken met het primair onderwijs, de impact te vergroten en de kwaliteit goed te kunnen borgen. In de visiepaper ‘Sámen voor leren’ die zij schreef voor de mastermodule Leren & Innoveren aan Schouten & Nelissen University of Applied Sciences, Zaltbommel, werkt Wesseling uit hoe deze nieuwsgierige en leergierige experts, uitgerust met academische vaardigheden en actuele kennis van relevante onderwijsontwikkelingen en effectief leesonderwijs, leerkrachten helpen de taalontwikkeling, het leesplezier en de digitale vaardigheden van de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, opdat leerlingen volwaardig kunnen participeren in onze (digi)talige maatschappij.

Publicatieprijs
De prijs voor de beste publicatie op het vakgebied – en daarmee de Victorine van Schaick Penning en € 2.500 – gaat dit jaar naar Suzette van Haaren voor haar proefschrift ‘The Digital Medieval Manuscript’ dat zij heeft geschreven voor de Rijksuniversiteit Groningen en de University of St Andrews. Van Haaren laat zien welke verstrekkende gevolgen de digitalisering van middeleeuwse handschriften heeft voor hoe we deze oude boeken zien, gebruiken en begrijpen, maar ook conserveren als culturele erfgoedobjecten in een almaar digitaler wordende cultuur. Zij doet dit aan de hand van drie casussen, die elk één manuscript en zijn digitale tegenhanger(s) beslaan. In haar proefschrift behandelt zij thema’s variërend van digitale fotografie, metadata en het maken van middeleeuwse memes tot digitale duurzaamheid.

Scriptieprijs
De scriptieprijs van 1.500 euro gaat naar Nitzan Shalev. Zij behaalde cum laude een M.A. van de opleiding Book and Digital Media Studies, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, met haar scriptie ‘Mind Your Language: A Longitudinal Study of the Catalogues of Leiden University Library’s Hebrew Manuscripts Collection’ te lezen via de verkorte link: https://tinyurl.com/bdfrzr29 Nitzan Shalev laat daarin zien hoe vorm en inhoud van de gedurende de vier en een halve eeuw van het bestaan van de Universiteitsbibliotheek Leiden gepubliceerde catalogi van de collectie Hebreeuwse manuscripten inzicht geven in de maatschappelijke normen en wetenschappelijke belangen van het tijdperk waarin zij tot stand zijn gekomen. Met een longitudinale benadering belicht ze de sociale veranderingen of opkomende wetenschappelijke gebieden die de samenstellers hebben beïnvloed, zoals in het bijzonder de veranderende houding ten opzichte van Joden.

Eervolle vermelding
Vincent Janssen ontvangt een eervolle vermelding voor zijn serie artikelen over het verschijnsel nepnieuws in IP (Informatie Professional – ook verschenen in boekvorm als Achter het nepnieuws bij Eburon, Delft).

Gerelateerde berichten