Erna Winters nieuwe netwerkmanager

Erna Winters wordt de nieuwe netwerkmanager. Dat heeft de KB bekendgemaakt. Zij wordt de opvolger van tijdelijk netwerkmanager Tineke van Ham. Winters zal haar nieuwe taken oppakken per 1 september.

Erna Winters is directeur-bestuurder van het ABC Huis (Bibliotheek Kennemerwaard). Eerder vervulde zij deze functie bij de bibliotheek in Vianen en in Zeewolde. Daarnaast is zij onlangs benoemd tot president bij Eblida, het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. Ook is zij lid van de raad van toezicht van Sovon, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord. 

Erna Winters: “Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik kijk ernaar uit mijn kennis en ervaring op een andere manier te gaan inzetten in het netwerk van openbare bibliotheken. Ik hoop met deze functie nog dichter op de inhoud te zitten, waardoor we zoveel mogelijk inwoners kunnen bereiken. Dit werkveld zit in mijn hart.”

Waardering voor Erna Winters
Vertrekkend algemeen directeur van de KB Lily Knibbeler is blij met de keuze voor Erna Winters: “Ik ben reuzeblij met onze nieuwe netwerkmanager. Ervaren, gedreven, onderzoekend en verbindend als zij is, wil Erna meebouwen aan de opgavegerichte netwerksamenwerking die we met elkaar begonnen zijn. Samen kunnen we nog zoveel meer voor de samenleving betekenen dan ieder alleen, en Erna gaat daarin een mooie spilfunctie vervullen – dat weet ik zeker!”

Eerste taken
Zoals gezegd start Erna Winters in september met haar werkzaamheden. Winters: “Mijn eerste taak is de nieuwe Netwerkagenda van papier naar uitvoering brengen. Deze is gebaseerd op het nieuwe bibliotheekconvenant dat eind juni ondertekend zal worden. Hier wil ik niet alleen de partijen bij betrekken die ondertekenen, maar liefst ook iedereen daaromheen, zodat iedereen zich verbonden voelt.” Tot aan september blijft Tineke van Ham de rol van netwerkmanager vervullen. Zij zal zorgen voor een warme overdracht.

Gerelateerde berichten