Evaluatie effecten motie Asscher

Foto: Rijksoverheid

(Bron: VOB)

In november 2017 werd de motie Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen ingediend. Doel was de ‘witte vlekken’ in het stelsel aan te pakken. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is hiervoor destijds 3 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Met dit geld zijn in twaalf kleine Nederlandse gemeenten nieuwe bibliotheekvestigingen geopend of bestaande vestigingen behouden.

Het ministerie is nu gestart met een evaluatie om te kijken of de gelden die beschikbaar zijn gesteld ook tot de gewenste effecten hebben geleid. De komende weken wordt gesproken met diverse betrokkenen uit het netwerk én alle twaalf bibliotheken die met Asschergelden zijn gefinancierd. De aanbevelingen uit de evaluatie zullen worden gebruikt om eventuele toekomstige (financiële) steun voor bibliotheken nog effectiever te laten zijn.

Gerelateerde berichten