Fenna Ramos geeft startsein voor Vakantielezen

Fenna Ramos met schoolkinderen uit Wijchen.

NPO Zappelin-presentatrice Fenna Ramos heeft de jaarlijkse leesbevorderingscampagne vakantielezen afgetrapt. Samen met schoolkinderen uit de omgeving deed zij in de Bibliotheek Wijchen spelletjes rondom zes verhalen die speciaal voor de campagne zijn geschreven. Vakantielezen wordt jaarlijks georganiseerd voor kinderen van zes tot en met negen jaar om hun leesniveau gedurende de zomervakantie op peil te houden.

Gedurende de maanden juli en augustus kunnen kinderen via vakantie-lezen.nl zes verhalen lezen en hierbij samen met hun ouders of verzorgers op zoek naar schatten. Daarnaast vinden er in bibliotheken door heel Nederland activiteiten plaats. De verhalen op vakantie-lezen.nl zijn voor iedereen gratis toegankelijk en dit jaar geschreven door kinderboekenauteurs Annemarie Bon en Selma Noort, met illustraties van Willeke Brouwer.

Op de website zijn naast de verhalen links te vinden naar bijbehorende video’s met Ramos, alsmede een winactie en tal van boekentips. Om de verhalen te kunnen lezen, hoeven kinderen geen account aan te maken. Via onder meer een postercampagne worden ouders gestimuleerd om samen met hun kinderen vakantie-lezen.nl te bezoeken. Hiernaast worden er bij meer dan tachtig bibliotheekorganisaties in het land Vakantielezen-activiteiten georganiseerd.

Driehoek
De Vakantielezen-campagne kent een zogenaamde driehoeksaanpak, met een rol voor gezinnen, bibliotheken en scholen. Zo hebben voorafgaand aan de zomervakantie 1.085 scholen in Nederland Vakantielezen-activiteiten ondernomen, om leerlingen alvast bewust te maken van het nut en plezier van lezen tijdens de vrije zomermaanden.

Jolanda Robben, projectleider Vakantielezen van Biblionet Groningen: ‘Gedurende het schooljaar lezen kinderen op school, maar in de zomervakantie vormen ouders en verzorgers een belangrijke schakel in het op peil houden van het leesniveau. Als zij thuis meedoen met Vakantielezen, of kinderen meenemen naar de bibliotheek om leuke leesactiviteiten te doen, stimuleert dat kinderen des te meer. Wij zijn overtuigd dat die driehoeksaanpak de beste is om de zomerleesdip tegen te gaan.’

Leesvaardigheid daalt
Dat het van belang is om het lezen onder kinderen tijdens de zomermaanden te stimuleren, bleek eens te meer uit het recente PIRLS-rapport, dat trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarigen uit Nederland in kaart bracht. Uit dit onderzoek bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen in de afgelopen jaren wederom is gedaald en zelfs is gezakt tot onder het gemiddelde niveau in westerse landen.

Wanneer leerlingen tijdens de zomervakantie blijven lezen, helpt dit hen om hun leesvaardigheid op niveau te houden. Mede om deze reden is in 2017 de campagne Vakantielezen gestart. De laatste twee jaar verzorgt Biblionet Groningen de campagne in samenwerking met de KB nationale bibliotheek. Sinds 2022 is een bibliotheeklidmaatschap gratis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hiermee kunnen zowel fysieke boeken als e-books en audioboeken worden geleend.      


Gerelateerde berichten