Kabinet ‘pakt regie op digitalisering’ met werkagenda

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties, heeft de werkagenda voor ‘een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving’ gepresenteerd.

Het kabinet heeft in deze eerste werkagenda de thema’s ‘digitaal fundament’ en ‘digitale overheid’ uit de hoofdlijnenbrief van 8 maart dit jaar verder uitgewerkt en gespecificeerd. Hiermee is de eerste stap gezet in de concrete invulling van de ambities van het kabinet voor de digitale transitie van Nederland. ‘Het is de hoogste tijd dat we als kabinet regie pakken op digitalisering’, stelt Van Huffelen. ‘Als coördinerend bewindspersoon wil ik onze kenmerkende Nederlandse waarden als veiligheid, democratie, zelfbeschikking, privacy en transparantie veiligstellen. Daarom zet ik in deze agenda in op digitale vaardigheden, de id-wallet, het bestrijden van desinformatie en het reguleren van algoritmes.’

In de agenda worden vijf concrete doelen gesteld:

•Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk.
•Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen.
•Iedereen heeft regie op het digitale leven.
•Een waardengedreven digitale overheid die werkt voor iedereen.
•Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het koninkrijk.

Het kabinet kijkt over zijn kabinetsperiode heen en richt zijn blik vooruit op 2030. In de realisatie van de werkagenda zal met alle betrokkenen blijvend worden gezocht naar de juiste balans tussen ambitie en haalbaarheid, naast de opgaven waar nu al aan wordt gewerkt. Dit komt ook terug in de jaarlijkse actualisatie, want digitalisering vraagt om permanente aandacht, flexibiliteit en aanpassing, aldus Van Huffelen.

Gerelateerde berichten