Leende krijgt weer bibliotheek dankzij Asscher-gelden

Opening Bibliotheek-Leende. Wethouder Toon Bosmans (links) en directeur Luc Pruijn van Bibliotheek Dommeldal

Op maandagmiddag 30 november heeft wethouder Toon Bosmans van de gemeente Heeze-Leende de nieuwe vestiging van Bibliotheek Dommeldal in Leende geopend. De bibliotheek is gevestigd in het nieuw ontwikkelde dorpshuis De Schammert en is mede gerealiseerd dankzij het steungeld dat voortvloeide uit een door Lodewijk Asscher in 2017 ingediende motie.

Heeze-Leende behoort tot de twaalf gemeenten die een bijdrage ontvangen uit de regeling die voortkwam uit de zogeheten motie-Asscher, gericht op de terugkeer of het behoud van een lokale bibliotheekvoorziening in kleine kernen. Uitgangspunt van deze regeling is dat de betrokken gemeenten over een periode van drie jaar gezamenlijk jaarlijks een miljoen euro te verdelen hebben. De kamerbreed gesteunde motie was erop gericht om in kleine dorpen bibliotheken open te kunnen houden en om bibliotheken weer terug te krijgen in landelijke gebieden, waar ze door bezuinigingen verdwenen waren. Er werden uiteindelijk twaalf locaties geselecteerd waar het jaarlijks beschikbare miljoen kon worden ingezet.

De gemeente Heeze-Leende gebruikte het Asscher-geld (i.c. 225.000 euro) voor een bibliotheekruimte in dorpshuis De Schammert, die gerealiseerd is in nauwe samenspraak met Stichting Vrienden van de Bieb Heeze-Leende en Bibliotheek Dommeldal. De nieuwe bibliotheek zal niet de collectie (die bestaat uit zo’n 1000 boeken) centraal stellen, maar zich focussen op het organiseren van activiteiten en primair fungeren als ontmoetingsplek. De boeken ondersteunen hierbij – de collectie is speciaal voor dit doel samengesteld. Opvallend aan de locatie van de bibliotheek in Leende zijn de zones voor maatschappelijke activiteiten, die een centrale plaats innemen en waar de bibliotheek als vanzelfsprekend onderdeel van is, aldus Bibliotheek Dommeldal. Tevens zal de Bibliotheek op school (dBos) van basisschool De Triangel geïntegreerd worden in de nieuwe bibliotheek, vanaf het moment dat de school ook in dorpshuis De Schammert gevestigd is, na de Carnavalsvakantie in 2021. De bibliotheek is elke dag toegankelijk, als ook De Schammert open is. Twee middagen – op dinsdag en donderdag – zijn er ook daadwerkelijk medewerkers van de bibliotheek aanwezig.

In 2013 kreeg de bibliotheekvoorziening in Heeze-Leende (destijds verzorgd door Bibliotheek de Kempen) te maken met ingrijpende bezuinigingen. In Heeze (circa 9500 inwoners) kon dankzij de inspanningen van bewoners, verenigd in de Stichting Vrienden van de Bieb, toch nog een – weliswaar afgeslankte – bibliotheek behouden blijven, maar de vestiging in Leende (circa 4500 inwoners) moest worden gesloten. In 2017 besloot de gemeente de verantwoordelijkheid voor het bibliotheekwerk neer te leggen bij de lokale Stichting Bibliotheek Heeze-Leende (die voortkwam uit de Vrienden van de Bieb), die het grootste deel van het bibliotheekwerk heeft uitbesteed aan Bibliotheek Dommeldal (die verder ook nog vestigingen in Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel heeft). Dankzij de bijdrage uit de Asscher-gelden kan ook in Leende nu dus weer een vestiging teruggebracht worden.

De bibliotheek is gevestigd in het nieuw ontwikkelde dorpshuis De Schammert, aan de Dorpstraat 59.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten