Living Library gaat naar de basisschool

Foto: Living Library

Na vele succesvolle edities van de Living Library voor (jong) volwassenen komt het concept nu naar school. Onderzoek van onder andere het kennisplatform voor Integratie en Samenleving heeft uitgewezen dat de huidige manier van veel antidiscriminatie-methoden op (basis)scholen niet voldoende effect hebben. Tijdens deze lessen wordt vaak de nadruk gelegd op stereotypen en zo worden deze onbewust juist versterkt. Een bewezen manier die effectief is voor sociale inclusie is de contact theorie: het ontmoeten van iemand die wordt gerekend tot ‘de andere’ groep. Deze methode gaat er vanuit dat in gesprek gaan met mensen die persoonlijk te maken hebben met stereotypering, vooroordelen, stigmatisering, uitsluiting of discriminatie, empathie creëert en zo effectief vooroordelen tegengaat. Dit effect is groter bij kinderen dan bij volwassenen. Kinderen kunnen op deze manier een positief gevoel ontwikkelen bij iemand met bijvoorbeeld een andere religie, gender, huidskleur of culturele achtergrond.

Waarom groep 7/8?
Kinderen vanaf 10 jaar gaan door een enorme sociale ontwikkeling. Ze leren in deze leeftijd in een groep te functioneren en gaan op zoek naar hun sociale identiteit: bij welke groep hoor ik? Hoe zien anderen mij? Hoe zie ik de ander? Daarnaast gaan kinderen nadenken over wat het betekent om een goed mens te zijn. Ze leren wat hun eigen normen en waarden zijn. Door kinderen in deze leeftijdsfase te bereiken kan er een basis gelegd worden voor wederzijds respect naar mensen uit ‘andere groepen’. Tien- en elfjarigen snappen wat het is om ‘anders’ te zijn en beschikken ook over de juiste sociale en emotionele vaardigheden om te leren een ander hierin te respecteren en nieuwsgierig te worden naar wie de ander nou eigenlijk echt is.

Hoe gaat dat in de praktijk?
De leerlingen van groep 7/8 (of in de leeftijd 10-12 jaar op de basisscholen waar andere groepen gehanteerd worden) gaan in de klas aan de slag met door Living Library ontwikkelde opdrachten rondom het onderwerp vooroordelen. Dit zijn korte opdrachten en zullen max. drie uur in beslag nemen. Aan het einde van de week, op vrijdagmiddag, vindt het Living Library event plaats. De levende boeken komen dan langs in de klas. Er vindt een centrale introductie plaats, waarin de regels van het lenen van een levend boek worden verteld en de titels van de boeken bekend worden. De leerlingen kunnen in groepjes van 3 of 4 in gesprek met hun boektitel naar keuze. Ze mogen vragen stellen en de levende boeken vertellen hun verhaal. Deze gesprekken zullen 30 – 40 min. duren. Na afloop van de gesprekken is er een reflectiemoment voor de leerlingen. Na afloop van de activiteit, in de daaropvolgende week, is er nog een reflectiemoment in de klas samen met de juf of meester.

Enthousiast geworden?
Ben jij verbonden aan een basisschool en ben je enthousiast geworden over de Living Library op school? Dan komen we graag bij jullie langs. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Unie en er zijn dan ook geen kosten voor de basisschool aan verbonden. Er is voor het schooljaar 2022/2023 plek voor tien basisscholen. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier, uiterlijk 13 september. Vragen? Neem gerust contact op via mila@livinglibrary.nl

Gerelateerde berichten
Lees meer

Blog: Sonny Boy

(Video onder bericht) Tekst: Janneke Krommendijk werkte ruim 46 jaar in de bibliotheekwereld. 25 jaar als assistent-bibliothecaresse bij…