Nieuw Bibliotheekconvenant in voorjaar 2024

(Bron: VOB)

Tijdens het bestuurlijk overleg van 30 juni 2023 hebben het ministerie van OCW, KB, VNG, IPO, SPN en VOB afgesproken om het huidige bibliotheekconvenant – dat loopt tot eind september 2023 – met een jaar te verlengen. Door het huidige convenant te verlengen kan het nieuwe convenant beter aansluiten op de wetswijziging van de Wsob en ontstaat er meer tijd en ruimte voor de raadpleging van gemeenten, provincies, bibliotheken en POI’s.

De bestuurlijke partners onderschrijven allen het belang van het convenant en hebben de ambitie uitgesproken om in het voorjaar van 2024 tot een nieuw bibliotheekconvenant te komen. Ook de VOB benadrukt het succes van het bibliotheekconvenant. De maatschappelijke opgaves worden door het gehele netwerk uitgedragen. Niet voor niets is de maatschappelijke-educatieve bibliotheek tot essentiële voorziening benoemd en is het gebruik van de online bibliotheek exponentieel toegenomen.

De KB begeleidt samen met Kwink-groep het proces voor het nieuwe convenant. In het najaar worden de leden van de VOB geraadpleegd over het nieuwe convenant en de aanstaande wetswijziging. Daarnaast worden ook experts en partners van buiten het bibliotheekwerk en de overheden geraadpleegd. In navolging van het convenant, wordt in de loop van 2024 ook een aangepaste netwerkagenda opgesteld.

Voor meer informatie en/of vragen kun je terecht bij Klaas Gommers.

Gerelateerde berichten