Proeftuinen digitaal burgerschap bekend

Foto: Shutterstock

De bblthk, Bibliotheek AanZet, Huis73, dbieb en de Bibliotheken Midden-Groningen gaan de komende maanden aan de slag als proeftuin op het gebied van digitaal burgerschap. Zij maken daarmee deel uit van de verkenning van de programmalijn door KB, SPN en bibliotheken, in opdracht van Stichting Pica. De vijf bibliotheken richten zich onder meer op citizen science, digitale wereldburgers en de 21e-eeuwse vaardigheden van jongeren.

Kwaliteit
De programmalijn ontving in totaal 35 subsidieaanvragen uit het hele land. ‘Het was lastig een selectie te maken: de aanvragen waren over de hele linie van goede kwaliteit,’ aldus Peter van Eijk, directeur-bestuurder van BiSC en lid van het koersteam dat de uiteindelijke keuze maakte.

Twee handen met tablet
‘We zijn verheugd te merken dat het onderwerp zo sterk leeft in het bibliotheekveld. Dat biedt veel perspectief voor de uitvoering van de programmalijn in de komende jaren.’

Projecten
In hun proeftuinen zetten de vijf geselecteerde bibliotheken in op digitaal burgerschap voor verschillende doelgroepen. De bblthk gaat aan de slag met het vormgeven van een monitor van de stad, waarop belangrijke omgevingsdata over Wageningen te zien zijn. Bibliotheek AanZet focust in de proeftuin op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden van jongeren tussen 15 en 27 jaar. Huis73 wil interventies ontwikkelen die de kritische blik van jongeren en volwassenen op ons digitaal gedrag vergroot. De proeftuin van dbieb richt zich op het digitaal weerbaarder maken van jonge nieuwkomers. De Bibliotheken Midden-Groningen richten een proeftuin in rondom digitaal wereldburgerschap.

Verheugd
De vijf bibliotheken zijn erg verheugd te zijn geselecteerd als proeftuin. Zo laat dbieb weten graag aan de slag te gaan met ‘de grote uitdaging om impact te genereren voor jonge nieuwkomers’. Ook AanZet vertelt vol passie over het op te zetten project: ‘Al jaren investeren we in verschillende communities van – soms kansarme – jongeren. Door ze hun eigen verhaal te laten vertellen en ruimte te creëren voor zelfreflectie, hebben wij aan hen een plek kunnen geven in het hart van onze bibliotheek. Met deze impuls vanuit de programmalijn digitaal burgerschap hebben we nu de mogelijkheid om in co-creatie met deze jongeren een ambitieus programma te ontwikkelen.’

Experiment
Stichting Pica, die projecten in het bibliotheekveld subsidieert, wil een meerjarige programmalijn instellen voor subsidies op het gebied van digitaal burgerschap. Met deze nieuwe werkwijze wordt geëxperimenteerd tijdens een voorbereidingsjaar. Op basis van die ervaringen in 2021 wordt de programmalijn voor de periode 2022-2026 definitief ingevuld.

Traject
De voorbereiding van de proeftuinen gaat in juni van start, waarna tussen 1 september 2021 en 31 maart 2022 de proeftuinen zullen worden uitgevoerd. De bibliotheken die wel een aanvraag hadden ingediend, maar geen proeftuin zullen worden, zijn daarnaast uitgenodigd voor een peergroup, waarin zij actief betrokken kunnen blijven bij het traject.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten