Raad voor Cultuur: 95 miljoen euro extra voor bibliotheken noodzakelijk

Foto: Susan Q Yin / Unsplash

De Raad van Cultuur concludeert in een brief aan informateur Tjeenk Willink dat er jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig is om de ‘maatschappelijke aanjaagfunctie’ maximaal te benutten. Volgens de RvC is een sterke culturele sector een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Daarnaast draagt cultuur draagt bij aan mentale gezondheid en welbevinden. De oproep is gebaseerd op basis van een analyse en doorrekening van adviezen van de RvC uit de afgelopen kabinetsperiode.

Bibliotheken worden expliciet genoemd: ‘Steeds minder Nederlanders hebben een bibliotheek en goede amateurkunstvoorzieningen in hun nabije omgeving; dit aanbod vermagert snel.’

De investeringsagenda van de raad gaat uit van een structurele verhoging met 477 miljoen euro van de rijksbegroting: 285 miljoen euro extra voor verbreding, regionale spreiding en eerlijke beloning van cultuur, 27 miljoen euro voor erfgoed, 70 miljoen euro voor media en 95 miljoen euro extra voor bibliotheken. Daarnaast is volgens de raad incidenteel 83 miljoen euro nodig, bestemd voor onder andere digitalisering en versterking van het revolverend productiefonds en het Nationaal Aankoopfonds voor het behoud van erfgoed.

Lees hier het volledige bericht van de RvC.

De documenten ‘Investeer in cultuur voor iedereen en de brief aan Tjeenk Willink zijn hieronder te downloaden.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten