Samen bouwen aan leesbevordering: de rol van bibliotheken en het voortgezet onderwijs

Het Leesoffensief Brabant bracht onlangs de brochure ‘Bouwen aan leesbevordering’ uit. In deze brochure vind je de aanpak en het aanbod van de bibliotheek om invulling te geven aan leesbevordering op het voortgezet onderwijs.

De bibliotheek beschikt naast een uitgebreide collectie ook over brede kennis en expertise op het vlak van leesmotivatie, digitale geletterdheid en basisvaardigheden. Hiermee kan de bibliotheek de school, als professionele partner, adviseren. Dat doet de bibliotheek aan de hand van een aantal bouwstenen die samen zorgen voor een stevig fundament. De inzet van de leesmediaconsulent (LMC) vervult in die aanpak een sleutelrol binnen de samenwerking tussen school en bibliotheek. De bibliotheek gaat graag met de school in gesprek om met elkaar invulling te geven aan een structurele samenwerking op het gebied van leesbevordering.

De brochure bevat informatie over de zeven landelijke bouwstenen van de Bibliotheek op school en hoe scholen en bibliotheken samen kunnen bouwen aan een meerjarige samenwerking. 

Download hieronder de brochure.Gerelateerde berichten