Staatssecretaris van Huffelen bezoekt IDO in de Nieuwe Veste

(Bron: VOB)

Op woensdag 6 april bracht staatssecretaris van Huffelen een werkbezoek aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Nieuwe Veste bibliotheek in Breda. Van Huffelen noemt de IDO’s in bibliotheken een essentiële dienstverlening. Van Huffelen: “Nederland heeft ongeveer 4 miljoen mensen die het lastig vinden om digitaal hun overheidszaken te regelen. Omdat de dienstverlening van de overheid steeds verder gedigitaliseerd is en niet iedereen digitaal vaardig is, is het belangrijk dat mensen voor hulp en persoonlijk contact ergens terecht kunnen.”

Wetsvoorstel
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze week wetgeving aan de Tweede Kamer voorgelegd om structurele financiering van de IDO’s te borgen. Het voorstel is om de financiering van de IDO’s per 2023 over te hevelen van de Koninklijke Bibliotheek naar gemeenten. Concreet betekent dit dat gemeenten subsidieverstrekker van het IDO worden. Klaas Gravesteijn, directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB): “Het is zeer positief dat de staatssecretaris het belang van de IDO’s tijdens haar werkbezoek heeft onderstreept. Inmiddels zijn er ruim 36.000 vragen gesteld en heeft iedere bibliotheekorganisatie een IDO in huis. Een resultaat om trots op te zijn. Tegelijkertijd hebben wij grote zorgen over de toekomstige financiering van de IDO’s door gemeenten. Zorgen die wij met de staatssecretaris hebben gedeeld.”

Oproep
De VOB roept bibliotheken op om het belang van de IDO in de bibliotheek bij de nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden te agenderen. Voor vragen over deze voorgenomen wetswijziging en voor het delen van signalen kunnen jullie terecht bij Klaas Gommers (gommers@debibliotheken.nl) .

Gerelateerde berichten