Strategisch personeelsbeleid bij bibliotheken: wat zijn de uitdagingen?

Foto: Shutterstock

In de juni/juli editie van Bibliotheekblad (6-2021) staat een uitgebreid artikel van Daniël van Hassel en Marleen Kools van het CAOP over de uitdagingen bij strategisch personeelsbeleid. Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste highlights uit dit artikel.

Diverse ontwikkelingen rond de bibliotheekbranche hebben de inhoud en organisatie van bibliotheken ingrijpend veranderd en daarmee ook het personeelsbeleid. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en nadruk op diversiteitsbeleid hebben hun invloed op de inzet van personeel. De veranderende rol van de bibliotheek speelt ook mee. Deze ontwikkelingen roepen vragen op voor het strategisch personeelsbeleid (SPB) bij bibliotheken. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het benodigde personeel voor de diverse functies? En welke nieuwe eisen stelt dit aan de vaardigheden, competenties en taken van bestaand en nieuw personeel?

Gelet op de genoemde ontwikkelingen en vragen heeft Bibliotheekwerk onderzoek laten doen naar het SPB bij bibliotheken, via een enquête onder directeuren en HR-professionals (77 respondenten). De resultaten geven de algemene indruk dat het SPB goed vorm krijgt bij bibliotheken. Echter, nadere analyse laat ook vier uitdagingen zien:

 • Uitdaging 1: Aantrekken en behouden medewerkers
  Een aanzienlijke groep oudere werknemers zal in de komende tien jaar uitstromen. Grote uitdaging is, hoe bibliotheken voor voldoende instroom van personeel gaan zorgen en hoe zij jonge medewerkers behouden om de uitstroom van personeel op te vangen.
 • Uitdaging 2 Gebruik leermogelijkheden
  Een relevante bevinding is dat ontwikkelmogelijkheden, die belangrijk zijn voor de nieuwe rol bij bibliotheken vaak beschikbaar zijn, maar dat medewerkers daar niet altijd voldoende gebruik van maken. Dit roept de vraag op hoe je het gebruik van deze mogelijkheden kunt stimuleren.
 • Uitdaging 3: Ontwikkeling van diversiteitsbeleid
  Diversiteit op de werkvloer is een actueel thema waar in de samenleving meer aandacht voor is gekomen. In ons onderzoek geeft een beperkt deel van de respondenten aan dat er vaak ingezet wordt op diversiteit en inclusiviteit. Toch is juist op dit thema het vaakst behoefte aan ondersteuning bij directeuren en HR-professionals.
 • Uitdaging 4: De inzet van planningstools
  Een relatief groot aandeel van de bibliotheken heeft behoefte aan ondersteuning bij de inzet van strategisch personeelsplanning. Een praktische manier om dit te ondersteunen is de inzet van planningstools, die helpen inzicht te krijgen in de huidige en gewenste samenstelling van het personeel met het oog op de organisatiestrategie. Een beperkt deel van de respondenten maakt echter gebruik van dit soort planningstools. Hierbij blijft het de vraag wat de achterliggende redenen hiervoor zijn en wat de algemene behoefte aan planningstools is.
Geef een reactie
Gerelateerde berichten