Verslag Conferentie Deventer Lees!

(Video’s onder dit bericht)

Naar aanleiding van de somber stemmende rapporten over het leesniveau en -plezier van kinderen en jongeren besloot Team Jeugd & Onderwijs van Bibliotheek Deventer dat het de hoogste tijd was voor een stevige aanpak om het tij te keren. Samen met een aantal leesbevorderaars uit het onderwijs, de Pabo Saxion en de gemeente Deventer organiseerden zij op 7 april een online Conferentie met de titel Deventer Lees! Een kort verslag leest u hieronder.

Enthousiasmeren, stimuleren, het goede voorbeeld geven en interessante boeken aanbieden. Het verhoogt de mogelijkheid aanzienlijk om de jeugd aan het lezen te krijgen. En dat is hard nodig want het is droevig gesteld met de leesvaardigheid van onze kinderen. Ongeveer 24% van de schoolverlaters is potentieel laaggeletterd, wat betekent dat ze zich niet zonder hulp kunnen redden in onze talige maatschappij. Het goede nieuws is dat we weten dat lezen, lezen en nog eens lezen, helpt. Dan moeten jongeren natuurlijk wel met plezier een boek, tijdschrift of de krant pakken. De vraag hoe je dat voor elkaar kan krijgen stond centraal tijdens de eerste Conferentie Deventer Lees! op 7 april. In de Bibliotheek Deventer deelden leesprofessionals hun expertise, online met ruim 120 collega’s die zich bezighouden met de taal- en leesontwikkeling van 0- tot 20-jarigen.

Leesplezier
Het brengen van leesplezier lijkt een hele klus; 63% van de jongeren leest met hangen en wurgen, omdat het moet; 43% vindt het ronduit tijdverspilling. Toch kan het wel. Verschillende Deventer organisaties en professionals hebben er hun kijk op. Op initiatief van de Bibliotheek Deventer staken ze de koppen bij elkaar voor de opzet van de Conferentie Deventer Lees! De nadruk lag op het delen van positieve ervaringen en beproefde methoden. Alles met als doel jongeren de beste start te geven voor hun toekomst, zowel in het werk, als privé.

Zien lezen, doet lezen
Op het programma kwamen workshops en plenaire lezingen. De opening was voor Sanne en Jan Terlouw, naast enthousiaste lezers en schrijvers, ook vader en dochter. Ze vertelden over de aanjagende rol van familie bij het ontwikkelen van hun eigen leesplezier. Kinderen kopiëren heel natuurlijk het gedrag van ouders. Zien lezen, doet lezen. Hetzelfde principe geldt ook in de klas waar jongeren zich spiegelen aan leerkrachten en leeftijdsgenoten. Logisch dat veel workshops gericht waren op het enthousiasmeren en stimuleren van kinderen. Belangrijke boodschap om mee te nemen: er zijn geen slechte boeken, alleen verkeerde boeken op het verkeerde moment. De kunst is dus om het juiste boek op het juiste moment te vinden. De leesconsulenten van de Bibliotheek helpen daarbij. 

Deventer Leescoalitie
Met ruim 120 aanmeldingen was de organisatie meer dan tevreden. De reacties van de deelnemers waren bovenal positief. De jaarlijkse conferentie verdient daarmee zeker zijn plek in het Aanvalsplan Laaggeletterdheid dat de gemeente Deventer begin 2021 gepresenteerd heeft. Daarin wordt ook gesproken over het oprichten van een Deventer Leescoalitie die, naar landelijk voorbeeld, zich bezig gaat houden met het bevorderen van leesplezier en daarmee leesvaardigheid van jongeren. Tijdens de online conferentie ondertekenen Sine Limite, Pabo Saxion, het Etty Hillesum Lyceum, de gemeente Deventer en de Bibliotheek Deventer een convenant om zich in te spannen de Deventer Leescoalitie vorm te geven en op zoek te gaan naar enthousiaste professionals die de kar willen trekken. 

Deventer Lees gemist?
Iets gemist tijdens Deventer Lees! Kijk verschillende onderdelen van de online conferentie hieronder terug. Bijvoorbeeld het mooie interview dat Alice van Diepen had met Jan en Sanne Terlouw of het gesprek met Wiebo Spoelstra over de Deventer Lees! Coalitie. Meer informatie is te vinden op: https://streamhet.nl/deventerlees/

Alice van Diepen in gesprek met Jan en Sanne Terlouw

Alice van Diepen in gesprek met Wiebo Spoelstra

Meer leesmotivatie en leesplezier in de klas met De Schoolschrijver, door Brenda Heijnis, De Schoolschrijver.

De rol van ‘poëzie buiten het boek’ in leesbevordering, door Kila van der Starre, literatuurwetenschapper, lerarenopleider en poëziecriticus 

Van grottekening tot jeugdliteratuur, door Frank Brinkman, Pabo Saxion.                    

Lezen raakt je door Marieke Janssen, docent Nederlands in Deventer

Leesbevordering door leesbegeleiding door Joop Dirksen, van leesadviezen.nl.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten