Voortzetting samenwerking Bibliotheek Kennemerwaard en Hogeschool IPABO

Op de foto van links naar rechts: Erna Winters, directeur ABC Huis (bestuurlijke fusie Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance), Jasper Nieuwenhuizen, wethouder en Eric Westhoek, voorzitter college van bestuur van Hogeschool IPABO.

Op 11 oktober hebben Eric Westhoek, voorzitter college van bestuur van Hogeschool IPABO en Erna Winters, directeur ABC Huis (bestuurlijke fusie Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance), in aanwezigheid van de Alkmaarse wethouder Jasper Nieuwenhuizen, het contract verlengd voor samenwerking.

Beide instellingen werken sinds 2020 samen en vinden het belangrijk dat studenten zich bewust worden van het belang van lezen en leesplezier voor de ontwikkeling van het kind. De Bibliotheek op School (dBos) levert hier een belangrijke bijdrage aan en is inmiddels in het basisonderwijs behoorlijk ingeburgerd. Bibliotheek Kennemerwaard en Hogeschool IPABO vinden dat toekomstige leerkrachten goed geïnformeerd moeten zijn over de samenwerking tussen school en bibliotheek met als doel het leesplezier van basisschoolleerlingen zoveel mogelijk te kunnen bevorderen. De onderdelen jeugdliteratuur en leesbevordering maken al deel uit van het curriculum van de IPABO. Met de voortzetting van de samenwerking wordt er intensief ingezet op leesbevordering en leesplezier.

Leesplezier
Uit recente nationale en internationale onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen en jongeren steeds minder lezen en ook weinig leesplezier ervaren. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur hebben daarom een Leesoffensief gepubliceerd. Daarin wordt benadrukt dat verschillende instellingen samen moeten werken om kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen. Bibliotheek Kennemerwaard en de Hogeschool IPABO geven gezamenlijk de speerpunten uit het Leesoffensief extra aandacht, zodat toekomstige leerkrachten weten hoe zij kinderen kunnen helpen meer plezier in lezen te krijgen en taalvaardiger te worden.
Dit willen de instellingen bereiken door leesplezier en leesmotivatie sterker in het curriculum naar voren te laten komen, onder andere door:

•Het gezamenlijk opstellen van een actieagenda voor een krachtiger en meer samenhangende leesaanpak.
•De belangrijke rol van bibliotheken voor het voetlicht te krijgen.
•Een breder en diverser aanbod van jeugdboeken aan te bieden waarmee ook het eigen leesplezier van studenten vergroot kan worden.
•De studenten te inspireren met leesbevorderingsactiviteiten voor op de basisschool.

De Bibliotheek op School
De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden op jonge leeftijd te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de ontwikkeling van mediawijze en taalvaardige burgers. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.    Gerelateerde berichten