Lezen Centraal 2024: van denken naar doen (17 april)

We weten inmiddels veel over een effectieve (voor)leesaanpak. Voorlezen en vrij lezen zijn ijkpunten op een (school)dag. Kinderen gaan altijd actief aan de slag met teksten. Taalvaardigheden als lezen, luisteren, praten en schrijven worden in samenhang geleerd. Het aanleren van lees- of luistervaardigheden is geen doel op zich. Kinderen lezen en luisteren vanuit de motivatie om iets te beleven en kennis op te doen.  Een voorwaarde voor het slagen van zo’n effectieve (voor)leesaanpak is dat rijke teksten, waaronder veel (jeugd)literatuur, centraal staan binnen een betekenisvol thema.

Tot zover de theorie. De praktijk is weerbarstiger. Hoe kun je in de kinderopvang, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs aan de slag met een adequate leesaanpak? Hoe richten we het onderwijs en het dagprogramma in de kinderopvang zo in dat we alle kinderen opgroeien tot lezers? Welke didactiek is passend en welke activiteiten organiseren we?

Lezen Centraal biedt informatie en inspiratie om over de drempel te stappen en samen met het team en de (voor)leesconsulent de weg in te slaan naar een motiverende en effectieve (voor)leesaanpak. In het ochtendprogramma zijn er drie keynotes die laten zien hoe filosofie, de nieuwe kerndoelen, het onderwijs en praktijkvoorbeelden eraan kunnen bijdragen dat lezen een belangrijke plaats in onze samenleving behoudt. In het middagprogramma is er, zoals altijd, een keur van deelsessies over verschillende thema’s.

Aanmelden kan HIER.
Meer informatie is HIER te vinden.

Gerelateerde berichten