Gratis Bieb: meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen

Alle Nederlanders gratis lid van de bibliotheek. Een utopie? De werkgroep Gratis Bieb vindt van niet en maakt zich al een aantal jaren sterk om dit mogelijk te maken. De werkgroep van het tweejarige Innovatieproject Gratis Bieb dat eind 2019 startte en wordt gesubsidieerd door de KB, wil graag iedereen binnen de bibliotheekbranche deelgenoot maken van de ontwikkelingen. Daarom presenteren zij hun nieuwe publicatie: ‘Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen – een handreiking om van start te gaan’.

Wat ging hier aan vooraf?
De werkgroep startte in 2016 en onderzocht toen de haalbaarheid van een gratis basislidmaatschap. Ook voerden zij de eerste experimenten uit. In 2018 presenteerde de werkgroep hun eerste publicatie ‘Meer bereik en gebruik, zonder financiële drempels’, waarin het experiment van bibliotheek Rotterdam en de visie van de werkgroep op een gratis basislidmaatschap werden beschreven.

Publicatie over vervolg
De werkgroep is in 2021 weer een stap verder. Een mooie reden om het eerste deel van een tweeluik van publicaties uit te brengen: ‘Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen – een handreiking om van start te gaan’. Een aantal bibliotheken uit de werkgroep ontwikkelden een nieuw businessmodel: het Freemium-model. In deze publicatie wordt dit model toegelicht, waarbij de verschillende domeinen die randvoorwaardelijk zijn voor een gratis basislidmaatschap worden besproken. Daarnaast vertellen bibliotheken over hun ervaringen met de verschillende experimenten die zij hebben uitgevoerd, gericht op de realisatie van een gratis basislidmaatschap.

Met deze publicatie neemt de werkgroep iedereen graag mee in de nieuwe ontwikkelingen. Met behulp van hun kennis en inzichten, kunnen alle bibliotheken zelf gaan toewerken naar de introductie van een gratis basislidmaatschap. Een gratis basislidmaatschap is geen utopie meer, maar realiteit!

Deze publicatie is een opvolging van de publicatie ‘Meer bereik en gebruik, zonder financiële drempels’ uit 2018 en is het eerste deel van het nieuwe tweeluik van publicaties, waarvan het tweede deel in het voorjaar van 2022 zal verschijnen.

Download de publicatie hieronder.

Gerelateerde berichten