KB start pilot online cursussen

Begin januari 2021 start de Koninklijke Bibliotheek (KB) met een pilot met online cursussen. De cursussen zullen tot eind 2021 gratis beschikbaar zijn voor alle bibliotheekleden.

De pilot vindt plaats in het kader van ‘Een leven lang ontwikkelen’, een van de drie maatschappelijke thema’s uit het Bibliotheekconvenant. ‘Een leven lang ontwikkelen’ valt uiteen in twee delen: basisvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (het vergaren van kennis en werken aan competenties). Vanuit het programma Basisvaardigheden lopen er al veel initiatieven. Voor de persoonlijke ontwikkeling van ‘zelfredzamen’ zijn er echter nog veel mogelijkheden voor de bibliotheek om haar maatschappelijke rol te versterken, aldus de KB. Reden om te starten met de pilot, om zo ook met aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ervaring op te doen.

Vanaf begin januari zal het online aanbod van verschillende aanbieders van online cursussen via bibliotheek.nl, onlinebibliotheek.nl en de WaaS-blueprintpagina’s tot eind 2021 gratis beschikbaar zijn voor alle bibliotheekleden. Bibliotheekleden kunnen, nadat ze zijn ingelogd met hun bibliotheekaccount, de cursussen volgen op de websites van de aanbieders. De leden kunnen er zelf online mee aan de slag, maar bibliotheken kunnen in het kader van blended learning de online cursussen ook inzetten bij hun fysieke en/of online programmering. 

Het gaat om zo’n 160 cursussen (pdf) op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en commerciële vaardigheden. De online cursussen worden aangeboden door Soofos en GoodHabitz. Soofos biedt onder andere verschillende cursussen op het gebied van fotografie, design en marketing. Het merendeel van de cursussen wordt verzorgd door GoodHabitz. Te denken valt aan thema’s als ‘Persoonlijke kracht’, ‘Positieve psychologie’, ‘Communicatie’,  ‘Productiviteit’, Çommerciële vaardigheden’, ‘Taal’, ‘Veiligheid en gezondheid’ en verschillende cursussen over Office-toepassingen.

Begin januari komt er voor bibliotheken een promotietoolkit beschikbaar met posters, flyers en digitale uitingen. Daarnaast werkt de KB samen met SPN aan een inspiratiedocument voor bibliotheken en organiseert zij eind januari een webinar ‘Online ontwikkeling zelfredzame leden’, waarin aandacht is voor het aanbod van Soofos en GoodHabitz en de toolkit en tips over blended learning aan bod komen, zo meldt de KB.

Ook vanaf november 2016 tot eind 2018 voerde de KB een pilot met online cursussen uit. In november 2018 werd besloten een punt te zetten achter deze pilot omdat er volgens de KB sprake was van een mismatch tussen de gebruikers van de Online bibliotheek (veel hoogopgeleide 50-plussers) en het toenmalige cursusaanbod. ‘Zij gaven aan het huidige aanbod van een te laag niveau en/of een te lage kwaliteit te vinden. Zij zouden vooral ook graag cursussen volgen over onderwerpen als filosofie, geschiedenis, schrijven, kunstgeschiedenis en psychologie. De doelgroep voor wie het huidige niveau van de cursussen meer geschikt lijkt, bereiken we juist niet met de online Bibliotheek,’ aldus de KB destijds.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten