Lancering onderzoek LeesEvolutie

Foto: Jørgen Koopmanschap

Op het Wetenschappelijk congres van Stichting Lezen in filmtheater Eye het onderzoeksproject LeesEvolutie van start gegaan. Inge Vossenaar, directeur-generaal Funderend Onderwijs bij OCW nam de startverklaring van het onderzoek in ontvangst.

Het leesonderwijs moet beter
De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren is opnieuw drastisch gedaald, blijkt uit het recent verschenen PISA-onderzoek. De kloof tussen sterke en zwakke lezers groeit, en een derde van de jongeren loopt het risico om het onderwijs laaggeletterd te verlaten.  

Om die trend te keren, trekken in het onderzoeksproject LeesEvolutie meer dan vijftig wetenschappers en maatschappelijke partners samen op. Onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines en professionals uit het onderwijs werken de komende acht jaar nauw samen om het Nederlandse leesonderwijs te verbeteren. Wat kan wel of juist niet bijdragen en voor wie? Daarbij is er ook steeds aandacht voor de vraag hoe lezen door digitale media verandert, en hoe het leesonderwijs daarop in kan spelen. Op basis van evoluerende inzichten zorgen onderzoekers met leerlingen, docenten, docentenopleiders, methoden- en toetsmakers en beleidsmakers voor herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs.

Samen werken aan vernieuwing
Volgens Inge Vossenaar, directeur-generaal Funderend Onderwijs, is er geen beter moment voor een leesevolutie. ‘De leesvaardigheid van leerlingen op de basisschool en middelbare school moet echt veel beter. Daarom is het heel waardevol dat zoveel verschillende deskundigen in dit traject samen kijken hoe we het leesonderwijs kunnen verbeteren en wetenschap en praktijk aan elkaar kunnen verbinden.’ 

‘We zijn zeer verheugd dat we met zoveel betrokken partners kunnen werken aan het verbeteren van het Nederlandse leesonderwijs,’ aldus Els Stronks, coördinator van LeesEvolutie. ‘We weten wat er beter moet. Er is op dit moment nog te weinig aandacht voor de inhoud van wat leerlingen lezen. Ook is het leesonderwijs nog onvoldoende aangepast aan de kansen en bedreigingen die digitale media bieden,’ vertelt Stronks. ‘Nu is het tijd om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. We stellen nieuwe doelen op voor het leesonderwijs en ontwikkelen onderwijsmaterialen, toetsvormen en docentenscholing om deze doelen te helpen bereiken. Door alle krachten te bundelen, kunnen we een veelzijdige, breed gesteunde kwaliteitsslag maken.’

Over LeesEvolutie
LeesEvolutie is een NWO-project, horend bij de Nationale WetenschapsAgenda (NWA) met de Universiteit Utrecht als penvoerder. Tussen 2024 en 2032 werken consortiumleden samen met partners buiten het consortium aan de herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs. Zij ontvingen hiervoor een subsidie van 5,3 miljoen euro.

Het consortium wordt geleid door Els Stronks (Universiteit Utrecht). Verder doen mee: de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Tilburg University, Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool, Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool InHolland, Universitaire PABO van Amsterdam, Hogeschool KPZ, Open Universiteit, Fontys Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden: Academische Pabo, Levende Talen Nederlands, Stichting Lezen, Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), Stichting VoorleesExpress, Lexima, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Woordenaars.nl, Stichting Cito, Scholieren.com, School board Stichting Samen tussen Amstel en IJ (Staij), Expertis, Onderwijsadviseurs, CED groep, KB National Library of the Netherlands, ROC College Friese Poort, Uitgeverij Noordhoff, BasisBuren, Stichting Klasse, Pro Drachten, Stichting Culturele Apotheek, , Wolfert Tweetalig, Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten (WAP), Oberon, Het Zuiderpark College, Oberon, Utrecht University, Educatieve uitgeverij Blink, OSG Singelland (VO), iPABO, Onderwijsraad, Expertisecentrum Nederlands, Immer en de Taalunie.


Gerelateerde berichten