Pekela wil stoppen met Bibliotheek op school

Het college van de Groningse gemeente Pekela is voornemens om met ingang van het schooljaar 2020-2021 niet langer meer geld uit te trekken voor het programma de Bibliotheek op school. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om voor het lopende schooljaar nog 16.789 euro beschikbaar te stellen en daarna te stoppen met de subsidie. Volgens het college is de Bibliotheek op school te duur.

Uit het raadsvoorstel (pdf) van het college van Pekela (circa 12.000 inwoners) blijkt dat de gemeente voor de Bibliotheek op school (dBos) nog een aanvullende subsidie ad 16.789 wil toekennen voor de periode 1 januari tot en met 31 juli 2020, als het lopende schooljaar (en daarmee het lopende contract met Biblionet Groningen) afloopt. Daarna stopt de bijdrage van de gemeente voor de Bibliotheek op school.

Het college geeft aan tot de korting over te gaan vanuit bezuinigingsoverwegingen. Ook na de besparing is het budget Openbaar Bibliotheekwerk volgens de gemeente nog niet toereikend ‘om ook in 2020 de overige bestaande, elementaire, dienstverlening te financieren’. Pekela kent Biblionet Groningen voor 2020 (afgezien van de dBos-financiering) 222.053 euro toe uit het budget Openbare Bibliotheken en 18.640 euro voor het Taalhuis uit het budget Armoedebeleid.

Het college stelt dat uit overleg met de betrokken schooldirecties is gebleken dat dBos ‘onvoldoende meerwaarde heeft in het licht van de kosten’. Deze overleggen hebben plaatsgevonden in 2018 en 2019 met als doel op termijn ‘een meer evenwichtige kostenverdeling aan te brengen tussen scholen en gemeente’. ‘De schooldirecteuren/-leiders hebben aangegeven dat dat doel voor hen niet haalbaar is én dat zij voor ‘de bibliotheek op school’ ook niet (aanmerkelijk) méér willen betalen. Dit gegeven gevoegd bij de noodzaak van ombuigingen maakt dat wij hebben besloten Biblionet voor deze dienst met ingang van volgend schooljaar, 2020-2021, niet langer te subsidiëren,’ aldus het college in het raadsvoorstel.

Het college geeft aan dat er ondanks de bezuiniging op de Bibliotheek op school in 2020 nog steeds sprake is van een structureel tekort van 48.032 euro op het budget Openbare Bibliotheken.

Tegenover het Dagblad van het Noorden geeft verantwoordelijk wethouder Busemann aan dat deelname aan de Bibliotheek op school de gemeente 70 euro per kind kost, waarvan 11 euro wordt betaald door de school. Een goed initiatief, maar wel prijzig, aldus de wethouder, die aangeeft dat onderdelen wellicht geschrapt hadden kunnen worden, waardoor de kosten misschien wat lager zouden uitvallen. ‘Maar bij Biblionet konden we geen krenten uit de pap halen,’ volgens de wethouder. Het was het volledige pakket of niets. In samenspraak met de scholen is toen geoordeeld dat de kosten niet opwegen tegen de meerwaarde. Busemann benadrukt dat Pekela meer projecten heeft om laaggeletterdheid tegen te gaan, zoals het Taalhuis, die wel gefinancierd blijven worden.

De gemeente Pekela heeft twee bibliotheekvestigingen, in de kernen Oude Pekela (circa 7500 inwoners) en in Nieuwe Pekela (circa 4500 inwoners).

Het raadsvoorstel van het college zal op 25 februari behandeld worden in de gemeenteraad. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten