Prinsjesdag: Structureel meer geld voor bibliotheken

Photo by Christian Dubovan on Unsplash

(Bron: VOB)

De komende jaren komt er extra geld voor bibliotheken met de ambitie om nog deze kabinetsperiode in elke gemeente een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening te realiseren. In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de structurele investeringen in bibliotheekwerk opgenomen. In 2023 komt er € 35,7 miljoen beschikbaar, in 2024 € 56,7 miljoen en vanaf 2025 structureel € 62,7 miljoen. De Tweede Kamer ontvangt uiterlijk begin november een brief met de uitwerking over hoe het extra geld verdeeld zal worden.

Herstel en versterking van de sector
De VOB, KB en SPN hebben de afgelopen jaren gezamenlijk gepleit voor de noodzaak om te investeren in bibliotheken. Met het bibliotheekconvenant en de netwerkagenda hebben we concreet gemaakt waarvoor de extra middelen nodig zijn: bibliotheken kunnen substantieel bijdragen aan een aantal grote maatschappelijke opgaven in de samenleving rond lezen, digitale geletterdheid en een leven lang leren. We zijn blij dat staatssecretaris Uslu ons pleidooi heeft gehoord en de komende jaren substantieel investeert in bibliotheekwerk. De zorgen in de sector zijn namelijk groot. Een substantieel deel van bibliotheekorganisaties heeft wederom te maken met tekorten en/of bezuinigingen. De investeringen zijn dan ook hard nodig voor het herstel en de versterking van de sector.

Gemeenten krijgen zorgplicht voor bibliotheekvoorziening
Het ministerie van OCW heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om een wetswijziging door te voeren, waardoor gemeenten verplicht worden een bibliotheekvoorziening voor inwoners te garanderen. De invoering van deze zorgplicht voor 2025 zal volgen in de plannen die het ministerie aan de Tweede Kamer presenteert. Bibliotheken en gemeenten kunnen hierop voorsorteren door gezamenlijk plannen te maken over het herstel, versterken en het toekomstgericht maken van bibliotheekvoorzieningen.

De bibliotheek op school in Masterplan basisvaardigheden
De bibliotheek wordt gezien en gewaardeerd als partner van het onderwijs. De bibliotheek op school (Dbos) is opgenomen als onderdeel van het masterplan basisvaardigheden van minister Wiersma. Voor het masterplan basisvaardigheden is € 155 miljoen beschikbaar in 2023 en ruim € 200 miljoen euro per jaar in de periode 2024-2027. De nadere uitwerking van deze plannen volgt dit najaar. Ook hier liggen kansen voor bibliotheken en scholen om de komende jaren de aanpak van Dbos te versterken en uit te breiden.

Blog Mark Deckers
Lees ook het uitgebreide artikel dat Mark Deckers hierover schreef.
Gerelateerde berichten