PvdA-fractie Overijssel uit zorgen over voortbestaan bibliotheken

De Overijsselse fractie van de PvdA is bezorgd over het voortbestaan van bibliotheken in de provincie. Volgens fractievoorzitter Annemieke Wissink hebben veel Overijsselse bibliotheken het moeilijk. De PvdA wil dat de provincie een overzicht maakt van welke Overijsselse bibliotheken het meeste risico lopen om gesloten te worden en vindt dat de provincie daarna actie dient te ondernemen om sluiting te voorkomen.

In een verklaring op haar website verwijst de Overijsselse PvdA-fractie naar het in februari verschenen advies van de Raad voor Cultuur, waaruit blijkt dat het stelsel van openbare bibliotheken onder druk staat en bibliotheken kampen met de effecten van forse bezuinigingen. Als gevolg daarvan heeft niet iedere inwoner van Nederland meer toegang tot een bibliotheek: in de afgelopen jaren zijn veel medewerkers ontslagen en vestigingen gesloten. Ook in Overijssel verdwijnen bibliotheken in wijken en kleine kernen, aldus de PvdA-fractie.

Fractievoorzitter Annemieke Wissink stelt: ‘Onze bibliotheken zijn echt veel meer dan een collectie boeken. Ze zijn een basisvoorziening met een belangrijke sociale functie. Ze maken kennis voor iedereen toegankelijk. Ze maken onze inwoners taal- en leesvaardiger. Dat is heel belangrijk werk, want ook in Overijssel is de laaggeletterdheid nog veel te hoog. De bieb stimuleert ontmoeting en debat. Iedereen is er welkom, ongeacht geloof, politieke voorkeur, ras, leeftijd of wat dan ook. Dat is van onschatbare waarde, juist nu. (…) Gemeentes hebben steeds meer moeite om voorzieningen als de bibliotheek in de benen te houden.’

Wissink stelt daarom voor dat de provincie snel een overzicht maakt van welke Overijsselse bibliotheken het meeste risico lopen om gesloten te worden en dient de provincie daarna actie te ondernemen om sluiting te voorkomen. ‘Samen met de gemeenten, want we staan samen aan de lat om zulke basisvoorzieningen voor onze inwoners te behouden,’ aldus Wissink.

De PvdA behoort in Overijssel tot de coalitiepartijen die de Gedeputeerde Staten vormen en is in de Provinciale Staten vertegenwoordigd met 4 zetels (van de 47). 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten