Rijnbrink ontvangt subsidie voor project ‘Leesbevordering in meertalige gezinnen’

Foto: Shutterstock

Er is groen licht. Rijnbrink ontvangt toekenning van Stichting Pica voor de subsidieaanvraag van het ontwikkelproject ‘Leesbevordering in meertalige gezinnen’. Met het project worden kinderen uit nieuwkomersgezinnen via voorleesfilmpjes in de thuistaal (zoals het Turks, Arabisch of Pools) in aanraking gebracht met het fenomeen voorlezen. Dit draagt bij aan de taalbeheersing en taalcultuur thuis. Goede beheersing van de taal thuis draagt vervolgens bij aan de beheersing van Nederlands als tweede taal. In samenwerking met de Voorleeshoek wordt met deze gezinsgerichte aanpak gewerkt aan de maatschappelijke opgave van een geletterde samenleving.

Als provinciale ondersteuningsinstelling (POI) zet Rijnbrink zich in voor een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel en Gelderland. Om dit doel te bereiken ondersteunt Rijnbrink bibliotheken, cultuurorganisaties en onderwijsinstellingen. Karien van Buuren is senior adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving bij Rijnbrink en houdt zich onder meer bezig met de gezinsaanpak van laaggeletterdheid. “Als je kijkt naar meertaligheid in Nederland wordt er vaak gedacht dat de thuistaal de schooltaal, in dit geval Nederlands, in de weg staat,” zegt Karien, “Maar het omgekeerde is waar. De talen kunnen elkaar juist helpen. Belangrijke voorwaarde is wel dat er thuis een rijk taalaanbod is. Met de toegewezen subsidie zetten we in op herwaardering van de thuistaal om het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen in meertalige gezinnen te stimuleren.”

Voorleesfilmpjes
Via leesbevorderingsprogramma’s zoals de VoorleesExpress en BoekStart bereikt de bibliotheek taalarme gezinnen. “Door nu ook meertalige voorleesfilmpjes te ontwikkelen en met de bibliotheken in de programma’s toe te passen in een landelijke pilot, worden ouders binnen nieuwkomersgezinnen beter toegerust in hun rol van leesopvoeder,” aldus Karien, “Hierdoor wordt de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin doorbroken.” Voor de productie van de voorleesfilmpjes wordt de samenwerking gezocht met de Voorleeshoek.

Meertaligheid als verrijking
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn opgegroeid met een andere taal naast het Nederlands. Voor meer- en anderstalige kinderen geldt dat een goede beheersing van de thuistaal garant staat voor een goede beheersing van de taal op school. Maar andersom geldt hetzelfde: een zwakke beheersing van de thuistaal betekent ook een zwakke beheersing van de schooltaal. “Des te meer reden om de thuistaal van nieuwkomersgezinnen extra aandacht te geven en leesplezier te stimuleren,” zegt Karien, “We starten met een pilot binnen 10 bibliotheken. Ons doel is dat álle bibliotheken vervolgens de voorleesfilmpjes weten in te zetten in meertalige gezinnen.”

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica

Geef een reactie
Gerelateerde berichten