Verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland uitgesteld

Na overleg met de vijf genomineerde bibliotheken en sponsor NBD Biblion heeft Bibliotheekblad besloten de bekendmaking van de Beste Bibliotheek van Nederland, die op 16 juni tijdens het Nationale Bibliotheekcongres had moeten plaatsvinden, uit te stellen tot na de zomer.

De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland hoort een feestje te zijn, waarbij niet alleen de medewerkers van de genomineerde bibliotheken maar ook de bezoekers van die bibliotheken nauw betrokken zijn. Omdat de gezondheid van iedereen vanzelfsprekend voorop staat, en de eerste activiteiten in de voorbereiding op de verkiezing van Beste Bibliotheek al op korte termijn zouden dienen te starten, acht Bibliotheekblad het doorgaan van de verkiezing gezien de huidige omstandigheden onverantwoord. Met volledige instemming van de vijf geraadpleegde kandidaat-bibliotheken is daarom besloten de verkiezing uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum in het najaar, mits de situatie het tegen die tijd toelaat. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten