Forse stijging uitleningen e-books en luisterboeken in 2020

Het gebruik van de online Bibliotheek is in 2020 fors toegenomen: het aantal uitleningen van e-books en luisterboeken steeg in beide gevallen met 44 procent. De bovengemiddelde stijging wordt door de Koninklijke Bibliotheek (KB) toegeschreven aan de coronapandemie en als gevolg daarvan de toegenomen aandacht voor het online aanbod van bibliotheken tijdens de lockdownperiodes vorig jaar.

Het aantal uitleningen van e-books via de online Bibliotheek steeg van 3,9 miljoen in 2019 naar bijna 5,6 miljoen in 2020. Het aantal uitleningen van e-books steeg daarmee met 44 procent, terwijl in eerdere jaren de groei tussen de 10 en 15 procent lag. Ook het aantal uitleningen van luisterboeken is aanzienlijk toegenomen. Werden er in 2019 nog 1.776.711 luisterboeken uitgeleend, in 2020 waren dat er bijna 2,6 miljoen. Eveneens een groei van 44 procent.

Eric Daamen, teamleider Lezen van de KB. zegt over de stijging: ‘Toen tijdens de eerste lockdown de lokale bibliotheken helaas geruime tijd moesten sluiten, hebben de bibliotheken de mogelijkheid van digitale uitleningen via onlinebibliotheek.nl en de online Bibliotheek-apps actief onder de aandacht gebracht. De groei in het gebruik die dat opleverde, zette ook tijdens en na de zomer door toen wij een vernieuwde online Bibliotheek-app en -website lanceerden. De uitleencijfers van vooral e-books zijn sindsdien consistent hoger dan in eerdere jaren.’

Het gebruik van de online Bibliotheek nam niet alleen onder bibliotheekleden toe. Eric Daamen: ‘Als onderdeel van de landelijke campagne #ikleesthuis lanceerden we in de eerste lockdown de ThuisBieb-app. Daarmee konden bibliotheekleden én niet-leden een paar maanden lang gratis honderd e-books lenen. 160.000 mensen gebruikten de app, van wie 57 procent geen lid was van de bieb. In totaal leenden we via de ThuisBieb nog eens 857.000 extra e-books uit.’ Via de VakantieBieb-app werden in de zomer nog eens 250.000 e-books en 71.000 luisterboeken uitgeleend. Van de 112.000 gebruikers van deze app was 58 procent niet-bibliotheeklid.


Meer informatie over de leden, de uitleningen en de collectie van de online Bibliotheek is te vinden op www.bibliotheekinzicht.nl.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten