Geen IFLA WLIC 2024: Dubai trekt zich terug

Foto: David Rodrigo / Unsplash. Beeldbewerking: Bibliotheekblad

Dubai heeft zich teruggetrokken als organisator van IFLA WLIC 2024. Opmerkelijk genoeg heeft IFLA daarop besloten dat er volgend jaar dan maar helemaal geen WLIC komt.

De sfeer rond het te organiseren congres in 2024 was al grondig verpest nadat diverse organisaties , waaronder de VOB een luid protest lieten horen. De bom barstte tijdens de algemene ledenvergadering tijdens IFLA WLIC 2023 in Rotterdam toen de Scandinavische delegatie met een actie en diende een motie in om volgend jaar de ledenvergadering níét in Dubai te houden. En tot overmaat van ramp voor de IFLA zegde DIK (Zweedse vakbond voor bibliothecarissen) het IFLA lidmaatschap op.

Nu blijkt ook Dubai zich teruggetrokken te hebben als organisator. De IFLA meldt op de eigen website (bij monde van Vicki McDonald, IFLA-voorzitter en Sharon Memis, secretaris-generaal van de IFLA, hier het volgende over:

‘IFLA is op de hoogte gebracht van het besluit om de uitnodiging voor het houden van het World Library and Information Congress 2024 in Dubai in te trekken. Het besluit werd ons medegedeeld door de Emirates Library and Information Association, die leiding gaf aan het initiatief. De vereniging heeft haar voortdurende betrokkenheid bij IFLA onderstreept, evenals haar bereidheid om andere manieren te vinden om bibliothecarissen uit het land en de regio dichter bij het mondiale bibliotheekveld te brengen. IFLA is de vereniging dankbaar voor het werk dat zij heeft verricht en is ervan overtuigd dat dit een sterke basis biedt voor het opbouwen van betrokkenheid op andere manieren in de toekomst.’

‘We erkennen de bedenkingen die zijn geuit over het houden van het congres in Dubai en erkennen de teleurstelling die velen in de regio en daarbuiten zullen voelen. IFLA blijft zich inzetten voor het vinden van manieren om in contact te komen met en ondersteuning te bieden aan de bibliothecarissen in MENA en de omliggende regio’s die uitkeken naar het ervaren van de levendigheid van een World Library and Information Congress. Het voortzetten van ons werk op dit gebied is van cruciaal belang als we niet alleen een internationale, maar een werkelijk mondiale federatie willen zijn.’

Omdat Dubai het enige haalbare bod was, zal er in 2024 geen World Library and Information Congress plaatsvinden. Voor alle leden en vrijwilligers van IFLA zullen er, ongeacht hun mening over het congres van 2024, belangrijke vragen rijzen over de volgende stappen. De raad van bestuur van IFLA, die al een herziening van het WLIC-model had gepland, komt op donderdag 5 oktober bijeen om dit te bespreken, waarna verdere informatie zal worden gedeeld.’Gerelateerde berichten