Lezen Centraal 2022: Lees je rijk! (6 april)

Op 6 april 2022 houdt Stichting Lezen haar jaarlijkse congres Lezen Centraal. Het congres met als titel Lees je rijk heeft als thema ‘rijke teksten’ en vindt plaats in het Beatrix Theater naast het Centraal Station in Utrecht. Tickets kun je HIER bestellen. Tevens staat op deze pagina het programma.

Waarom over ‘rijke teksten’?

“Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor persoonlijk welzijn en maatschappelijk functioneren. Van lezen gaan werelden open. Werelden vol mogelijkheden om kennis te vergaren en te worden wie en wat je wilt zijn. Werelden vol verhalen die helpen om je eigen cultuur en die van anderen te leren kennen en begrijpen. Werelden vol verrijkende ervaringen die je misschien zelf nooit aan den lijve zult meemaken.” Deze passage uit het activiteitenplan van Stichting Lezen sluit naadloos aan op het thema van het congres: rijke teksten. Rijke teksten geven leerlingen een optimale kans hun kennis, leesvaardigheid en leesmotivatie te vergroten.

Wat zijn rijke teksten?

Luisterboeken, griffelboeken, nieuwsberichten, die ene geïllustreerde Bosatlas met prachtige verhalen, poëziebundels en interactieve e-books: rijke teksten zijn overal te vinden. Het zijn authentieke teksten, literair of zakelijk, met een uitdagende inhoud en rijke vorm. Ze maken nieuwsgierig, stimuleren de motivatie om verder te lezen, te kijken of te luisteren en bevorderen de ontwikkeling van kennis van de wereld en diep begrip.

Rijke zakelijke teksten zijn inhoudelijk samenhangend en hebben een heldere tekststructuur met gevarieerde zinsstructuren, samengestelde zinnen en verwijs- en verbindingswoorden.

Rijke literaire teksten (fictie, non-fictie en poëzie) bevatten wisselingen in vertelperspectief en chronologie. Er is sprake van gelaagdheid, verschillende stijlen en verhaallijnen, variatie in taalregisters en afwisseling in beschrijving en dialoog.

(bron: https://www.curriculum.nu/voorstellen/nederlands/)

Op Lezen Centraal 2022 maakt het publiek kennis met de vele mogelijkheden die rijke teksten bieden om te werken aan kennisopbouw en om de leesvaardigheid en leesmotivatie van leerlingen te vergroten.

Gerelateerde berichten