Petities tegen mogelijke sluiting Amsterdamse bibliotheken

Bibliotheek Linnaeusstraat, een van de bedreigde vestigingen

In verschillende Amsterdamse buurten zijn protestacties ontstaan om de dreigende sluiting van de bibliotheken in de wijken als gevolg van bezuinigingen af te wenden. Petities voor het behoud van de OBA-vestigingen in Noord, de Spaarndammerbuurt en in de Linnaeusstraat leverden in enkele dagen al bijna 4000 handtekeningen op. Ook verschillende schrijvers roepen de gemeente in filmpjes en columns op af te zien van de bezuiniging op de bibliotheek.

Twee weken geleden werd duidelijk dat vanwege de eind oktober door de gemeente Amsterdam aangekondigde bezuiniging van 1,5 miljoen euro de OBA zich mogelijk genoodzaakt ziet om met ingang van 2023 vier kleinere wijkvestigingen te sluiten. Daarvoor komen zeven locaties in aanmerking: de vrij nieuwe bibliotheek in de Van der Pekbuurt in Noord, die in Bos en Lommer of de Spaarndammerbuurt in West, OBA Geuzenveld in Nieuw-West, het Olympisch Kwartier in Zuid en de vestiging Linnaeusstraat of IJburg in Oost.

In in ieder geval Noord, de Spaarndammerbuurt en Oost heeft de mogelijke sluiting van de wijkvestiging inmiddels tot protestacties geleid. Zo is een petitie die oproept tot behoud van de bibliotheek in de Van der Pekbuurt op zondag, binnen twee dagen na de start, al ruim 2000 keer ondertekend. Eenzelfde petitie voor de OBA-vestiging in de Linnaeusstraat werd door ruim 1200 mensen ondertekend. In de Spaardammerbuurt kan de op vrijdag 28 november gelanceerde petitie op zondag al rekenen op bijna 650 ondertekenaars. 

De initiators van de petitie over het OBA-filiaal in de Van der Pekbuurt stellen verbijsterd te zijn omdat de bibliotheek pas is gerenoveerd en teruggegeven aan de buurt en er in geval van sluiting een laagdrempelige ontmoetingsplek en een belangrijk kenniscentrum zou verdwijnen. Er wordt volgens hen met de sluiting van de bieb in de Van der Pekbuurt een gat geslagen in de buurt en ze noemen het ‘een bizarre zet’ in een stadsdeel dat in rap tempo groeit in bewonersaantal, maar ook in kansenongelijkheid van mensen (kinderen!) en aantal eenzame mensen.

De opstellers van de petities voor behoud van de Spaarndammerbuurt- en Linnaeusstraat-vestigingen noemen de bibliotheken essentieel voor de buurt. ‘Er worden voorleesmiddagen georganiseerd, zijn taallessen, schoolbezoeken en activiteiten voor ouderen. Ze zijn enorm belangrijk voor het creëren van gelijke kansen voor kinderen, omdat heel veel gezinnen niet zomaar boeken kunnen kopen.’

De OBA heeft in reactie op de aangekondigde bezuiniging op haar website onder de noemer ‘Houd de OBA in de buurt’ een pagina gecreëerd, waar mensen worden opgeroepen om hun verhaal te delen over wat de wijkbibliotheek voor hen betekent, of anderszins te reageren. De OBA spreekt van een onnodige en overhaaste bezuiniging die haaks staat op de betekenis die de OBA heeft voor de stad. ‘Wij willen geen vestigingen moeten sluiten. Wij willen juist een toekomstbestendige OBA die meegroeit met de stad en haar behoeften. Iedere buurt in Amsterdam verdient een OBA, waar iedere Amsterdammer, jong en oud, terecht kan om te leren, zichzelf te ontwikkelen en inspiratie op te doen. We hebben al vele hartverwarmende steunbetuigingen mogen ontvangen. Maar we kunnen alle steun gebruiken om onze ambities waar te maken.’

Op dezelfde pagina heeft de OBA verschillende (soms eerder verschenen) columns verzameld van pleitbezorgers van de bibliotheek, onder andere van Hanna Bervoets, Massih Hutak, Nico Dijkshoorn en Natascha van Weezel.

Onder de noemer OBA Live Kort heeft de bibliotheek zes korte filmpjes laten maken waarin Theodor Holman met schrijvers als Mano Bouzamour, Ted van Lieshout, Ronit Palache en Nelleke Noordervliet in gesprek gaat over wat de bibliotheek voor hen betekent of heeft betekend en waarom zij protesteren tegen de dreigende sluiting.

Update 6 december. Op 5 december zijn ook de bewoners van IJburg een petitie gestart tegen de mogelijke sluiting van de bibliotheek in hun buurt. Zij stellen onder andere: ‘Bij sluiting zal een belangrijk deel van de activiteiten, en de ontmoetingsplek, verloren gaan. Zo ook het Baby en Kind Cafe.’

Geef een reactie
Gerelateerde berichten